Beurzen, Woo

Nieuw geld voor onderzoeksprojecten

no money

Het mag dan bedrijfseconomisch nog niet zo goed gaan met de journalistiek in Nederland, voor onderzoeksjournalistiek komt juist meer geld beschikbaar. Nu weer een nieuwe impuls vanuit het Fonds 1877 van De Groene Amsterdammer. Solliciteer naar een Research Grant van 30.000 euro!

Fonds 1877 stimuleert journalistiek die voorbij gaat aan het incident en juist structurele tekortkomingen en mistoestanden in Nederland in zicht wil brengen. Samenwerking met en tussen verschillende media wordt daarbij aangemoedigd. Het fonds is begin 2016 opgezet met geld van de Hartwig Foundation en donaties van lezers van De Groene Amsterdammer. Sindsdien financierde het fonds al meer dan zestig journalistieke projecten met bijbehorende publicaties in dag en weekbladen, radio en televisie.

Ter stimulering van het onafhankelijk journalistiek onderzoek in Nederland zal het Fonds 1877 voor diepgravende journalistiek dit jaar drie beurzen verlenen aan journalisten, zodat zij een half jaar fulltime aan een journalistiek onderzoek kunnen werken. De drie Research Grants  worden toegekend aan onderzoeksprojecten die betrekking hebben op de controle op macht en belangen in Nederland.

Aanvragen voor de werkbeurzen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie. De onderzoeken zijn bij voorkeur geschikt voor producties in verschillende media, waaronder in ieder geval een long read in De Groene Amsterdammer.

De onderzoekers worden redactioneel waar nodig ondersteund door Investico, platform voor onderzoeksjournalistiek. Investico heeft specifieke expertise in huis (onder meer datajournalistiek, WOB-specialisme en toegang tot financiële data) en onderhoudt een netwerk met diverse media. Naast de vaste partners van het platform, Trouw, het Financieele Dagblad en De Groene Amsterdammer, zijn ad hoc-samenwerkingen met onder meer  Argos en Nieuwsuur.

Journalisten kunnen een voorstel voor een Resarch Grant indienen als individu of als team. Het maakt niet uit of je freelance werkt, of in dienst bent bij een krant of tijdschrift. Per project wordt maximaal €30.000 toegekend. De inschrijving opent 1 maart en sluit 15 juni 2018. Aanvullende informatie vind je op www.fonds1877.nl

Gerelateerde artikelen

Overheidsorganisaties moeten beter samenwerken met Woo-verzoekers. Stel hun informatiebehoefte centraal, bepaal samen hoe die het beste kan worden vervuld en lever vervolgens ook. Volg voor de samenwerking bovendien een openbare leidraad, zodat beide partijen weten wat ze van elkaar mogen verwachten.

Ministeries doen steeds langer over de behandeling van een Woo-verzoek. De Wet open overheid schrijft voor dat iemand die een informatieverzoek doet, binnen 42 dagen een besluit moet ontvangen. Het afgelopen jaar duurde het gemiddeld 172 dagen voor er een besluit was genomen, waar dat in 2022 nog 167 dagen was. Slechts in 17 procent van de verzoeken wordt een besluit tijdig genomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Open State Foundation, Instituut Maatschappelijk Innovatie en de Universiteit van Amsterdam.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk