#LROJ17, Nieuws

#LROJ17 – De Limburger: durf te kiezen!

foto Sergio Boutkan

De Limburger wil op korte termijn een samenwerkingsverband opzetten met andere regionale kranten ‘om onderzoeksjournalistiek in de regio een nieuwe impuls te geven’. Bjorn Oostra, adjunct-hoofdredacteur van het regionale dagblad, kondigde dit zaterdag 8 april aan tijdens de VVOJ trainingsdag Lokale en Regionale Onderzoeksjournalistiek (LROJ17) in Utrecht.

‘Gedegen onderzoeksjournalistiek is noodzakelijker dan ooit,’ hield Oostra de ruim honderd deelnemers aan de alweer zevende editie van de trainingsdag voor. ‘Wij moeten het geschonden vertrouwen in de journalistiek herstellen. Dat kan alleen door tegels te lichten, door feiten aan het licht te brengen die verborgen hadden moeten blijven. Daar waar feitenvrije meningen de fundamenten van een democratie aantasten, is een goed functionerende pers onontbeerlijk.’

‘Investeer nu het nog kan’

De VVOJ had Oostra uitgenodigd LROJ17 te openen omdat De Limburger aanhoudend investeert in diepgravende journalistiek, met een onderzoeksteam van negen fte op een redactie van in totaal 130 fte. Oostra over deze keuze:  ‘Het klinkt wellicht raar: investeren terwijl de inkomsten teruglopen. Maar ik ben ervan overtuigd dat het moet. Dat we alleen het hoofd boven water kunnen houden met kwaliteitsjournalistiek, met verhalen die niet overal gratis te krijgen zijn. Ik zou zeggen: investeer nu het nog kan. Durf te kiezen!’

‘Gelukkig zien steeds meer hoofdredacties dit. Ik weet dat op een aantal plekken geweldige initiatieven gaande zijn. Maar het is nog niet genoeg. We moeten het tij keren. En dat kan in mijn ogen alleen door nadrukkelijk en misschien zelfs wel radicaal te kiezen voor verdiepende journalistiek en voor onderzoeksjournalistiek.’

‘Ik weet het; ik heb makkelijk praten. De hoofdredactie van De Limburger draagt onderzoeksjournalistiek van oudsher een warm hart toe. En wij hebben, vooralsnog, geen last van directeuren die met de rekenmachine in de hand becijferen hoeveel verhalen een journalist per dag kan maken. Dit pleidooi kan ik daarom beter aanhouden tegen collega-hoofdredacteuren die het nut en de noodzaak van het kiezen voor onderzoeksjournalistiek nog niet inzien.

Dat doe ik ook. De hoofdredactie van De Limburger is voornemens de handen ineen te slaan, om de mogelijkheden te onderzoeken van een samenwerkingsverband tussen regionale media om de kwaliteits- en onderzoeksjournalistiek in de regio van een nieuwe impuls te voorzien.’

‘Overtuig je hoofdredacteur’

Oostra eindigde zijn keynote met een oproep aan de verzamelde collega’s: ‘Werk jij voor een medium waar onderzoeksjournalistiek nog geen vanzelfsprekendheid is, dan vind ik dat ook jij je verantwoordelijkheid moet nemen. Overtuig je directe collega’s. Overtuig je chef. Overtuig je hoofdredacteur. Laat zien dat onderzoeksjournalistiek loont, leuk is en bovenal noodzakelijk is. Neem de tijd om een verhaal uit te diepen. Gebruik daar desnoods je eigen tijd voor. Onderzoeksjournalistiek in de regio kan, maar je zult er ook zelf voor moeten vechten.’

 

Lees hier de integrale tekst van Oostra’s toespraak.

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Op vrijdag 21 juni 2024 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de ASN Aanmoedigingsprijs 2023 en De Loep 2023 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ)  jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk