Nieuws

Experts fileren de staat van het land

Een interessante dag bij het Expertisecentrum Journalistiek: De Staat van Nederland. Experts op allerlei terreinen fileren de Miljoenennota en reiken zo verrassende onderwerpen aan voor (onderzoeks)journalisten.

Na Prinsjesdag en de politieke spin van de dag geven op 4 oktober gerenommeerde wetenschappers van verschillende landelijke kennisinstellingen duiding aan de hand van feiten en cijfers. In korte tijd wordt een breed palet aan verschillende thema’s behandeld.

De sprekers tijdens deze alweer zevende Staat van Nederland:

  • Kim Putters​ (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau)
  • Laura van Geest (directeur Centraal Planbureau)
  • Alex Brenninkmeijer (lid Europese Rekenkamer)
  • Han Entzinger​ (emeritus hoogleraar Integratie- en Migratiestudies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • Coby van der Linde (directeur Clingendael International Energy Program)
  • Kees Goudswaard (hoogleraar Economie en bijzonder hoogleraar Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Leiden)
  • Marjan Minnesma (directeur Stichting Urgenda)
  • Rens Vliegenthart (hoogleraar Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam)
  • Janneke Plantenga, hoogleraar Economie aan de Universiteit Utrecht)
  • Joop van Holsteyn (bijzonder hoogleraar Kiezersonderzoek).

Lees hier meer informatie.

Locatie: Universiteit van Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, Singel 425

Gerelateerde artikelen

De eerste ervaringen van journalisten met de nieuwe Wet open overheid (kortweg Woo) zijn wisselend, zo bleek  op de VVOJ-conferentie in Leiden tijdens een paneldiscussie over de Woo. Sommige aspecten van de wet worden voorzichtig positief gewaardeerd, maar er werd ook gewaarschuwd voor een nieuwe weigeringsgrond die door ministeries breed wordt ingeroepen.

Ter ere van ons 20-jarig bestaan, is de VVOJ begonnen met een update van het onderzoek naar de Staat van de Onderzoeksjournalistiek dat eerder – in 2002 – is gedaan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Alexander Pleijter en Michaël Opgenhaffen, verbonden aan respectievelijk de Universiteit Leiden en de KU Leuven.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk