Nieuws

Experts fileren de staat van het land

Een interessante dag bij het Expertisecentrum Journalistiek: De Staat van Nederland. Experts op allerlei terreinen fileren de Miljoenennota en reiken zo verrassende onderwerpen aan voor (onderzoeks)journalisten.

Na Prinsjesdag en de politieke spin van de dag geven op 4 oktober gerenommeerde wetenschappers van verschillende landelijke kennisinstellingen duiding aan de hand van feiten en cijfers. In korte tijd wordt een breed palet aan verschillende thema’s behandeld.

De sprekers tijdens deze alweer zevende Staat van Nederland:

  • Kim Putters​ (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau)
  • Laura van Geest (directeur Centraal Planbureau)
  • Alex Brenninkmeijer (lid Europese Rekenkamer)
  • Han Entzinger​ (emeritus hoogleraar Integratie- en Migratiestudies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • Coby van der Linde (directeur Clingendael International Energy Program)
  • Kees Goudswaard (hoogleraar Economie en bijzonder hoogleraar Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Leiden)
  • Marjan Minnesma (directeur Stichting Urgenda)
  • Rens Vliegenthart (hoogleraar Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam)
  • Janneke Plantenga, hoogleraar Economie aan de Universiteit Utrecht)
  • Joop van Holsteyn (bijzonder hoogleraar Kiezersonderzoek).

Lees hier meer informatie.

Locatie: Universiteit van Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, Singel 425

Gerelateerde artikelen

Ministeries doen steeds langer over de behandeling van een Woo-verzoek. De Wet open overheid schrijft voor dat iemand die een informatieverzoek doet, binnen 42 dagen een besluit moet ontvangen. Het afgelopen jaar duurde het gemiddeld 172 dagen voor er een besluit was genomen, waar dat in 2022 nog 167 dagen was. Slechts in 17 procent van de verzoeken wordt een besluit tijdig genomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Open State Foundation, Instituut Maatschappelijk Innovatie en de Universiteit van Amsterdam.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk