Nieuws

Experts fileren de staat van het land

Een interessante dag bij het Expertisecentrum Journalistiek: De Staat van Nederland. Experts op allerlei terreinen fileren de Miljoenennota en reiken zo verrassende onderwerpen aan voor (onderzoeks)journalisten.

Na Prinsjesdag en de politieke spin van de dag geven op 4 oktober gerenommeerde wetenschappers van verschillende landelijke kennisinstellingen duiding aan de hand van feiten en cijfers. In korte tijd wordt een breed palet aan verschillende thema’s behandeld.

De sprekers tijdens deze alweer zevende Staat van Nederland:

  • Kim Putters​ (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau)
  • Laura van Geest (directeur Centraal Planbureau)
  • Alex Brenninkmeijer (lid Europese Rekenkamer)
  • Han Entzinger​ (emeritus hoogleraar Integratie- en Migratiestudies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam)
  • Coby van der Linde (directeur Clingendael International Energy Program)
  • Kees Goudswaard (hoogleraar Economie en bijzonder hoogleraar Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Leiden)
  • Marjan Minnesma (directeur Stichting Urgenda)
  • Rens Vliegenthart (hoogleraar Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam)
  • Janneke Plantenga, hoogleraar Economie aan de Universiteit Utrecht)
  • Joop van Holsteyn (bijzonder hoogleraar Kiezersonderzoek).

Lees hier meer informatie.

Locatie: Universiteit van Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, Singel 425

Gerelateerde artikelen

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft besloten om een bijzondere leerstoel Onderzoeksjournalistiek in te stellen. De leerstoel wordt voor 5 jaar ingesteld en is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Voor de financiering zijn Vereniging Veronica, Gieskes-Strijbis Fonds en Stichting Democratie en Media bij dit initiatief betrokken.

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk