Conferentie, vvoj2015

Rondetafelgesprek: Wat moet een jonge journalist kunnen?

Education concept

Van studenten die een hbo journalistiek hebben gedaan, mag je verwachten dat ze stevig onderzoeksjournalistiek werk kunnen verrichten. Toch? En ook dat ze academisch onderzoek naar hun vakgebied kunnen doen. Toch? Of niet? Op de aanstaande VVOJ-conferentie wordt hierover gediscussieerd.

Hbo’s journalistiek zitten met een probleem. Of probleem, het is meer een dilemma. Dat zit zo: van studenten journalistiek wordt verwacht dat ze na afronding van de opleiding in staat zijn een goed journalistiek product af te leveren over een maatschappelijk relevant onderwerp.

In de vorm van een afstudeeronderzoek (jaar vier), heb je het dan over een meesterproef: een documentaire, artikelenserie, longread of journalistieke app.

Maar hbo’s journalistiek zijn bachelor-opleidingen. Dat vereist van studenten niet alleen dat ze het vak op ambachtelijk niveau beheersen, maar ook dat ze in staat zijn hun vakgebied – journalism studies te analyseren en van daaruit te reflecteren op de (eigen) journalistieke praktijk.

In de vorm van een afstudeeronderzoek heb je het dan over een traditionele scriptie, met journalism studies als hoofdonderwerp en een conclusie die consequenties heeft voor de journalistieke praktijk.

Zou elke hbo-student sowieso moeten afstuderen op een onderzoeksjournalistiek project? Of moet elke hbo-student juist aantoonbaar methodisch onderzoek kunnen doen naar het eigen vakgebied? Of kun je van studenten journalistiek eisen dat ze deze vaardigheden allemaal beheersen?

Kortom, welke vorm van afstuderen past het best bij de nieuwe generatie journalisten?

Over dit onderwerp wordt gediscussieerd tijdens het Rondetafelgesprek op zaterdagochtend om 10.45 uur. Gespreksleider is Stijn Postema, verbonden aan het lectoraat van de CHE University of Applied Sciences.

Dit artikel verscheen eerder op De Nieuwe Reporter.

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk