Conferentie, vvoj2015

Rondetafelgesprek: Wat moet een jonge journalist kunnen?

Education concept

Van studenten die een hbo journalistiek hebben gedaan, mag je verwachten dat ze stevig onderzoeksjournalistiek werk kunnen verrichten. Toch? En ook dat ze academisch onderzoek naar hun vakgebied kunnen doen. Toch? Of niet? Op de aanstaande VVOJ-conferentie wordt hierover gediscussieerd.

Hbo’s journalistiek zitten met een probleem. Of probleem, het is meer een dilemma. Dat zit zo: van studenten journalistiek wordt verwacht dat ze na afronding van de opleiding in staat zijn een goed journalistiek product af te leveren over een maatschappelijk relevant onderwerp.

In de vorm van een afstudeeronderzoek (jaar vier), heb je het dan over een meesterproef: een documentaire, artikelenserie, longread of journalistieke app.

Maar hbo’s journalistiek zijn bachelor-opleidingen. Dat vereist van studenten niet alleen dat ze het vak op ambachtelijk niveau beheersen, maar ook dat ze in staat zijn hun vakgebied – journalism studies te analyseren en van daaruit te reflecteren op de (eigen) journalistieke praktijk.

In de vorm van een afstudeeronderzoek heb je het dan over een traditionele scriptie, met journalism studies als hoofdonderwerp en een conclusie die consequenties heeft voor de journalistieke praktijk.

Zou elke hbo-student sowieso moeten afstuderen op een onderzoeksjournalistiek project? Of moet elke hbo-student juist aantoonbaar methodisch onderzoek kunnen doen naar het eigen vakgebied? Of kun je van studenten journalistiek eisen dat ze deze vaardigheden allemaal beheersen?

Kortom, welke vorm van afstuderen past het best bij de nieuwe generatie journalisten?

Over dit onderwerp wordt gediscussieerd tijdens het Rondetafelgesprek op zaterdagochtend om 10.45 uur. Gespreksleider is Stijn Postema, verbonden aan het lectoraat van de CHE University of Applied Sciences.

Dit artikel verscheen eerder op De Nieuwe Reporter.

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

We are organizing an intensive master class on finding, validating and processing footage. Never before has the Washington Post given such an insight into its own methodology.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk