Nieuws, VVOJ Vereniging

28 oktober: Extra algemene ledenvergadering!

De statuten van de VVOJ zijn toe aan een opfrisbeurt. Een voorstel voor de vernieuwde statuten leidde op de vorige algemene ledenvergadering op 31 augustus in Rotterdam tot diverse opmerkingen van leden. Het VVOJ-bestuur heeft die waar mogelijk verwerkt in een nieuw, aangepast voorstel tot statutenwijziging en roept de leden op voor een nieuwe ALV, waar over deze statutenwijziging gestemd zal worden.

Datum: woensdag 28 oktober.
Locatie: Faculteit Communicatie en Journalistiek van de Hogeschool Utrecht, Padualaan 99.
Aanvang: 19.00 uur.

Vergaderstukken:

[wpdm_hotlink id=55 link_label=’Agenda’]

 

[wpdm_hotlink id=54 link_label=’Conceptnotulen ALV 31 augustus 2015′]

 

[wpdm_hotlink id=53 link_label=’Voorstel statutenwijziging’]

 

[wpdm_hotlink id=61 link_label=’Toelichting voorstel statutenwijziging VVOJ t.b.v ALV281015′]

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft besloten om een bijzondere leerstoel Onderzoeksjournalistiek in te stellen. De leerstoel wordt voor 5 jaar ingesteld en is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Voor de financiering zijn Vereniging Veronica, Gieskes-Strijbis Fonds en Stichting Democratie en Media bij dit initiatief betrokken.

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk