De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak over het openbaar maken van een ambtelijke vertrekregeling uitgesproken dat er aanvullende redenen kunnen zijn die het al geldende, standaard gedefinieerde zwaarwegende belang van openbaarmaking van informatie nog kunnen versterken.

Volgens Advocatenkantoor Kennedy/Van der Laan, dat vele journalisten begeleidt bij Wob-beroepsprocedures, zou deze uitspraak ‘een aansporing kunnen zijn om bijzondere belangen die pleiten voor openbaarmaking van informatie in het Wob-verzoek te benoemen’. Het journalistieke belang van openbaarmaking zou wel eens zo’n bijzonder, extra gewicht verlenend belang kunnen zijn, zegt het kantoor in dit artikel op zijn website.

En voor wie op meta-niveau over de Wob nadenkt: een interessant WorldBank paper over het maken van een effectieve wet die openbaarheid regelt. Is de journalistiek het met de schrijvers eens?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *