Tipflits, Woo

Wob: journalistiek belang geeft extra gewicht?

WOB

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak over het openbaar maken van een ambtelijke vertrekregeling uitgesproken dat er aanvullende redenen kunnen zijn die het al geldende, standaard gedefinieerde zwaarwegende belang van openbaarmaking van informatie nog kunnen versterken.

Volgens Advocatenkantoor Kennedy/Van der Laan, dat vele journalisten begeleidt bij Wob-beroepsprocedures, zou deze uitspraak ‘een aansporing kunnen zijn om bijzondere belangen die pleiten voor openbaarmaking van informatie in het Wob-verzoek te benoemen’. Het journalistieke belang van openbaarmaking zou wel eens zo’n bijzonder, extra gewicht verlenend belang kunnen zijn, zegt het kantoor in dit artikel op zijn website.

En voor wie op meta-niveau over de Wob nadenkt: een interessant WorldBank paper over het maken van een effectieve wet die openbaarheid regelt. Is de journalistiek het met de schrijvers eens?

Gerelateerde artikelen

Ministeries doen steeds langer over de behandeling van een Woo-verzoek. De Wet open overheid schrijft voor dat iemand die een informatieverzoek doet, binnen 42 dagen een besluit moet ontvangen. Het afgelopen jaar duurde het gemiddeld 172 dagen voor er een besluit was genomen, waar dat in 2022 nog 167 dagen was. Slechts in 17 procent van de verzoeken wordt een besluit tijdig genomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Open State Foundation, Instituut Maatschappelijk Innovatie en de Universiteit van Amsterdam.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk