Nieuws, Woo

Meldpunt Wobstructie: weinig reacties

WOB

Op 1 april ging het Meldpunt Wobstructie van start. Het meldpunt was bedoeld voor journalisten; zij konden tot 1 januari 2015 aangeven of ze werden tegengewerkt bij het afhandelen van Wob-verzoeken. Het Meldpunt ontving slechts 12 reacties, te weinig om er enige conclusie aan te kunnen verbinden. Wel is te zien dat de klachten uiteenlopend zijn: van zeer trage afhandeling (5 jaar) tot een hoge factuur voor kopieerkosten (800 euro).

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten opende vorig jaar voor hun gemeenten een klachtenloket. Zij ontving 500 klachten over oneigenlijk gebruik van de Wob; veel Wob-verzoeken zouden worden ingediend om de dwangsom te kunnen innen. Er was geen enkele klacht over journalisten die de Wob zouden misbruiken.

VVOJ-café over de Wob

Het Meldpunt Wobstructie was een initiatief van VVOJ en NVJ omdat regelmatig klachten werden ontvangen over de slechte afhandeling van Wob-verzoeken door bestuursorganen. Die ervaringen liggen dus niet helemaal in lijn met het aantal reacties bij het Meldpunt. In september werd de reactietermijn al verlengd tot 1 januari 2015 omdat het Meldpunt nog te weinig bekend was.

Vanwege de weinige reacties is een rapportage niet mogelijk. Toch vindt de Wob-werkgroep van de VVOJ dat de afhandeling van Wob-verzoeken aandacht verdient. Deze wil daarom dit voorjaar een debat over de Wob organiseren tijdens een zogeheten VVOJ-café.

Voortgang in de Tweede Kamer

Dit sluit aan bij de voortgang rondom een initiatief voor wetswijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in een Wet Open Overheid (Woo) in de Tweede Kamer. Opsteller van dat initiatiefwetsvoorstel Groen Links meldt daarover de VVOJ het volgende:

“Vlak voor de jaarwisseling heeft de Kamer over de Woo gedebatteerd in eerste termijn (inbreng Kamer). Het verslag hiervan is hier te vinden.
Zodra [Groen Links kamerlid en initiatiefnemer-MS] Linda Voortman terug is van haar zwangerschapsverlof (9 maart) zal het debat over de Woo worden hervat met de antwoorden van de kant van de indieners in eerste termijn. Daarna zal een tweede termijn volgen en wordt de behandeling afgerond. Onze verwachting is dat er rond maart/april over de Woo zal worden gestemd in de Tweede Kamer.”

Voor details rond het VVOJ-café over de Wob: houdt de website en nieuwsbrief van de VVOJ in de gaten.

Wie alsnog klachten heeft over de afhandeling van zijn of haar Wob-verzoek kan terecht bij de Wob-werkgroep van de VVOJ: wob@vvoj.org.

 

 

Gerelateerde artikelen

Met Agnes Walton (Klimaatjournalistiek), Jacqui Banaszynski (Storytelling), Lode Barrezeele (Financiële Journalistiek), Henk van Ess (Search & AI), Wubby Luyendijk en Evert de Vos (Leidinggeven).

Algemene Ledenvergadering van de VVOJ. Neem deel op 27 mei 2024 om 20.00 via Google Meet. Jouw aanwezigheid en betrokkenheid zijn belangrijk voor de VVOJ.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk