Nieuws, VVOJ Vereniging

Kandidaten nieuw VVOJ bestuur

Op 20 januari 2015 benoemt de Algemene Ledenvergadering van de VVOJ een nieuw bestuur. Wie zijn de leden die zich kandidaat stellen voor het nieuwe VVOJ bestuur? Een overzicht, in alfabetische volgorde (uitleg over de stemprocedure volgt binnenkort). Klik op de naam van de kandidaat om een volledige biografie en motivatie voor de kandidaatstelling te lezen en kom naar het VVOJ Café XL op 12 januari 2015

***************************************************************
Bereid je voor op de Algemene Ledenvergadering van 20 januari. Lees:
– het Verenigingsnieuws
– Alle Jaarstukken van de Algemene Ledenvergadering
– de berichtgeving over de Algemene Jaarvergadering, de Jaarrekening en het Jaarverslag
***************************************************************

DE KANDIDATEN

Tanja van BergenTanja van Bergen (1961): ‘Hoe meer nieuwe gezichten de journalistiek krijgt, des te belangrijker wordt het scherp in de gaten te houden wat de kern van ons vak is. Een journalist is meer dan een contentleverancier of verhalenverteller.’

 

Harm van den BergHarm van den Berg (1946): ‘De lobby richting diverse media, dagbladen voorop mag best intensiever worden. Het belang van de onderzoeksjournalistiek wordt bijna overal door hoofdredacties met de mond beleden, maar in de praktijk laat men het er nogal eens bij zitten. De VVOJ is niet alleen een ontmoetingsplek, ook een werkplaats.’

wilco dekkerWilco Dekker (1964) ‘We hebben een slagvaardige VVOJ nodig. Goede onderzoeksjournalistiek roept machtige tegenkrachten op, waarbij je wel wat steun van een vereniging van deskundige en vastberaden collega’s kunt gebruiken.’

Marloes Marloes DerksDerks (1989): ‘Laten we er met zijn allen voor zorgen dat onderzoeksjournalistiek blijft, en niet het ondergeschoven (onderbetaalde) kindje van de journalistiek wordt.’

Jago Kosolosky

Jago Kosolosky (1991), de enige Vlaming die zich kandidaat stelt: ‘Ik wil mij inzetten op een verjonging van de leden, de organisatie aantrekkelijker maken voor journalisten in spe, en de VVOJ sterker verankeren in Vlaanderen.’

Daan MarcelisDaan Marselis (1983): ‘De (onderzoeks)journalistiek verandert. Bij de VVOJ heeft het geleid tot veel aandacht voor nieuwe technieken als datajournalistiek. Dat is inderdaad een belangrijke ontwikkeling, maar ik zou graag zien dat de vereniging ook meer ruimte geeft aan en stelling neemt in ethische discussies.’

Paul SchramPaul Schram (1987): ‘De VVOJ moet een rol blijven spelen binnen de grote veranderingen die gaande zijn in de journalistiek. Als kenniscentrum, maar ook als waakhond van het eigen veld.’

Dimitri TokmetzisDmitri Tokmetzis (1975): ‘Ik wil een brug slaan tussen computerwetenschappers en journalisten, omdat in die samenwerking juist veel kansen liggen. Daarnaast zal ik mij richten op het organiseren van workshops waarin journalisten aan hun ICT vaardigheden kunnen werken.’ NB Dimitri Tokmetzis trok zich uiteindelijk terug als kandidaat vóór de ALV van 20 januari 2015. 

Evert de VosEvert de Vos (1960): ‘ Niemand weet nog de bezweringsformule voor de crisis in de journalistiek.. Maar dat gedegen en baanbrekend onderzoek een van de reddingsboeien is, staat in middels wel buiten kijf.’

 

Vincent Weggemans Vincent Weggemans (1971) ‘Ik ben voorstander voor private financiers voor de journalistiek. Ook streef ik naar nauwere samenwerking tussen journalistieke opleidingen en tussen die opleidingen en redacties, ten behoeve van onderzoeksjournalistiek.’

 

Jaap ZeekantJaap Zeekant (1951): ‘De VVOJ moet zich als een actieve en gezaghebbende pleitbezorger van de onderzoeksjournalistiek gedragen. In de beginfase heeft een  jonge (branche)organisatie als de VVOJ altijd veel tijd en aandacht nodig voor de opbouw en professionalisering. Fondsenwerving moet professioneel worden opgezet en aangepakt. De beslissing van Adessium zijn bijdrage af te bouwen, dwingt ons tot de bezinning die zal leiden tot krachtige, eigen werving en een sterkere financiële situatie.’

Gerelateerde artikelen

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft besloten om een bijzondere leerstoel Onderzoeksjournalistiek in te stellen. De leerstoel wordt voor 5 jaar ingesteld en is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Voor de financiering zijn Vereniging Veronica, Gieskes-Strijbis Fonds en Stichting Democratie en Media bij dit initiatief betrokken.

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk