Conferentie, Kenniscentrum

VVOJ2014 verslag: Pitch voorbereiden

Titel: Pitch voorbereiden
Datum: 8 november 2014
Tijd: 14:00-16:00 uur
Spreker: Mensje Melchior
Aantal deelnemers: 10
Verslag: Elise Belaen

‘Ja, ze zitten wél op je te wachten,’ zegt Mensje Melchior tegen alle freelancers in de zaal.

Melchior is een journalist bij onder andere Opzij, de Volkskrant, Psychologie Magazine en New Scientist.

‘Ik ben al zes jaar een blije freelancer, zo eentje die ideeën verkopen leuk vindt.’ Ze vertelt in deze korte workshop hoe je een idee goed pitcht.

‘Er zijn zoveel mensen waar het wel in zit, maar het komt er gewoon niet goed uit. Dat is jammer, want zo krijgen velen de kans niet om te bewijzen wat ze kunnen. Pitchen is een soort mini-sollicitatie. Als je goed bent, moet je ook goed kunnen overbrengen hoe je het wilt doen.’

Ze geeft heel wat tips om een goeie pitch te brengen, beginnend met de meest voorkomende fouten van journalisten op te sommen.

Ten eerste gebeurt het te vaak dat ze met vage ideeën komen.

‘Een ‘iets met’-verhaal is nooit goed. Je moet een insteek hebben, een aanleiding. Een volledig verhaal uitwerken voordat je gaat pitchen is ook niet de bedoeling, maar je moet wel een duidelijk omlijnd onderwerp hebben.’

Ook zijn er veel journalisten die te weinig voorbereiden, waardoor ze niet laten zien wat ze eigenlijk in huis hebben.

Als er dingen zijn die de aandacht zouden trekken, zeg die dan in het begin. Heb je bijvoorbeeld contacten die veel weten over dit onderwerp, zeg dit dan ook.

‘Ga niet zomaar een redactie binnen met je idee. Als je voor een magazine wilt schrijven, duik dan eerst helemaal in dit magazine om te weten hoe zij te werk gaan.’

Eens je een goed idee hebt, moet je het nog aantrekkelijk maken voor de lezer/luisteraar/kijker.

Mensje Melchior zoekt altijd een manier om het verhaal te kantelen, om zo een andere kant ervan te laten zien. Je kan ook een klein bericht helemaal uitpluizen of een originele vorm zoeken voor je verhaal.

Als je een idee gaat pitchen, hou het dan niet bij dat ene idee. Geef de redactie twee of drie voorstellen, zo toon je dat je meer kan dan enkel rond dat ene verhaal werken. Zo geef je hen ook de kans om het beste idee er zelf uit te kiezen.

Ze kunnen dit beslissen aan de hand van hun medium, wat past er het best bij dit blad, op dit moment? Overtuig ze er ook van dat jij degene bent die dit verhaal moet maken. Doe dit door je persoonlijke fascinaties, je specialisme of je contacten te gebruiken.

Aan het einde van de workshop liet Melchior het publiek zelf een idee pitchen. Daar werd duidelijk dat het inderdaad een kunst is die je niet zomaar beheert.

Goed pitchen vergt veel oefening, dus raadt ze alle freelancers aan om uit hun huis te komen en veel te proberen.

Alleen zo word je de pitcher die het klaarkrijgt om zijn eigen ideeën verkocht te krijgen en kan schrijven over wat hem echt intrigeert.

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk