Conferentie, Kenniscentrum

VVOJ2014 verslag: nieuwe verdienmodellen

Titel: Nieuwe Verdienmodellen
Datum: 7 november 2014
Tijd: 15:45-17:00 uur
Sprekers: Jelle Kamsma en Huub Schuijn
Moderator: Alexander Pleijter
Aantal aanwezingen: 15
Verslag: Maxim Van Kerrebroeck

Alexander Pleijter, de moderater van het debat over nieuwe verdienmodellen, vertelt over journalistieke start-ups, vernieuwende startende journalistieke ondernemingen.

‘We volgen vijf start-ups ongeveer twee jaar lang om te zien hoe ze te werk gaan en welke pijnpunten ze tegenkomen.’

Huub Schuijn, redacteur en marketeer van Yournalism, een crowdfunding platform voor onderzoeksjournalistiek, stelt zijn start-up voor:

‘De persinnovatie challenge, een initiatief voor de pers die jongeren de kans biedt een vernieuwend idee voor journalistiek te bedenken, zorgde ervoor dat we een startkapitaal hadden voor het uitbouwen van onze onderneming.’

Het doel van Yournalism is om de mensen dichter bij de journalisten te brengen.

Schuijn: ‘Wij selecteren een sociaal-maatschappelijk relevant thema waarbij mensen geld kunnen doneren en als ons doel bereikt is, dan gaan we op onderzoek uit en zorgen we dat deze onderzoeken gepubliceerd worden.’

Na een korte uitleg ontstond er tumult onder het publiek, want veel journalisten zagen een hoop pijnpunten.

‘We zijn nog maar één maand operationeel en er moet inderdaad nog veel veranderen, maar ik apprecieer de feedback van het publiek’, zegt Schuijn.

Moderator Alexander Pleijter breekt in op de vragen van het publiek om de andere journalisten en hun verdienmodellen ook een kans te bieden. Hierna stelt hij George Timmermans voor, onderzoeksjournalist bij Apache.be.

‘Apache.be is geen gewone nieuwssite, maar een soort niche-speler die enkel digitaal publiceert.’, zegt Timmermans.

‘Vijf jaar geleden zijn we als een hoop reine dwazen begonnen. We doken direct in het zwembad en we zouden wel zien of we bleven zwemmen of niet.’

Apache.be is een online platform, die volledig gesteund wordt door individuen en is de voorloper van “De Correspondent” in Nederland en “Newsmonkey” in België.

Timmermans: ‘De klassieke kranten en weekbladen moeten altijd wel op een commerciële manier werken, maar de afgelopen jaren is de commercialisering een versnelling hoger geschakeld waardoor journalistieke principes in het gedrang kwamen.’

Dit is de slagzin van Apache.be. Vanuit deze visie is hun website ontstaan en het had veel belangstelling.

Hun grootste pijnpunt is wel dat ze niet genoeg startkapitaal hebben verzameld vooraleer een eerste stuk op de website verscheen.

‘De Correspondent en Newsmonkey zijn het goede voorbeeld van hoe het wel zou gemoeten hebben. Zij verzamelden meer dan een miljoen vooraleer hun eerste letter verscheen,’ aldus Timmermans.

Hun project startte in een experimentele fase, maar kon rekenen op heel wat steun uit de journalistieke wereld.

‘Fotografen, freelancers, website designers, … Iedereen wilde meewerken. Plots was er een golf van goodwill waarop we konden surfen.’

‘Het is niet de bedoeling de reguliere media een lesje te leren. Maar het is wel een soort signaal om te tonen dat je op een andere manier aan journalistiek kan doen,’ besluit Timmermans.

Dan is het tijd voor Jelle Kamsma, datajournalist bij LocalFocus, een platform die data visualiseert en verkoopt aan regionale media.

Kamsma is een datajournalist, maar wilde het anders aanpakken dan anderen. Hij startte een onderneming samen met Erik Willems, developper, en Yordi Dam, datajournalist en designer.

‘LocalFocus is een platform dat data verzamelt, visualiseert en verkoopt aan redacties,’ legt Kamsma uit.

‘We verzamelen voornamelijk regionale data en alles is mogelijk. Meestal doen we eigen onderzoeken, maar soms komt er ook vraag vanuit redacties zelf.’

LocalFocus verzamelt de data en visualiseert die op hun website. Een nieuwsredactie kan deze een eigen vorm geven en kleuren, grafiekstijlen aanpassen en deze dan embedden om te gebruiken in web artikels.

Kamsma: ‘Voor elke klant zien die grafieken er anders uit zodat het goed aansluit bij hun huisstijl.’

‘De vraag naar visualisatietools is groter dan voorheen en het biedt ook een meerwaarde aan artikelen. Schaalbare afbeeldingen kunnen nu ook gedownload worden waardoor redacties ook visualisatie in printvorm kunnen gebruiken.’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk