Conferentie, Kenniscentrum

VVOJ2014 verslag: De Grote Oorlog: The Guardian’s interactive documentary on the First World War

Titel: De Grote Oorlog: The Guardian’s interactive documentary on the First World War
Spreker: Francesca Panetta
Datum: 07 november 2014
Tijd: 14:00-15:15 uur
Aantal deelnemers: 14
Verslag: Bart Meese

‘We wilden een interactieve documentaire maken van een geheel nieuw niveau.’, begint Francesca Panetta haar verhaal.

Ze is multimedia editor bij de Engelse kwaliteitskrant The Guardian en is mede verantwoordelijk voor de interactieve documentaire over de Eerste Wereldoorlog die dit jaar zijn honderdste verjaardag viert.

Dit bloederige conflict hield de wereld vier jaar in zijn greep. Om de gedachte aan dit conflict levendig te houden werd bij The Guardian besloten om een interactief oorlogsverhaal te creëren.

Bij The Guardian hebben ze al een paar jaar door dat online journalistiek de toekomst is. Er wordt dan ook hevig ingezet op hun website en hun online content.

Er wordt sterk cross-mediaal gewerkt en vanuit die gedachte is er besloten om dit alles te combineren tot een interactief oorlogsverhaal: The Guardian’s De Groote Oorlog.

Dertig man werkte een half jaar lang aan dit verhaal. Het resultaat is te bekijken op de website van The Guardian in de vorm van een story map waar de verschillende oorlogsfasen aan bod komen.

‘We wisten ook al snel dat het een duur project ging worden. Toch bleek geld voor de bazen geen probleem te zijn,’ aldus Panetta.

Er is voorafgaand aan het project veel onderzoek gedaan. Zo koos men ervoor om het verhaal vanuit een globaal standpunt te vertellen.

‘Veel oorlogsverhalen zijn vaak patriottistisch gekleurd. Wij bij ‘The Guardian’ wilden een globaal verhaal vertellen aan de hand van tien historici,’ vertelt Panetta.

Elke oorlogsfase wordt belicht. De story map begint voor de start van de oorlog in 1914. De kijker ervaart het begin, het verloop en het einde van de Eerste Wereldoorlog aan de hand van beeld, audio en tekst. De bezoeker heeft ook de mogelijkheid om het verhaal te ervaren in de 5 belangrijkste voertalen waaronder Frans, Hindi en zelfs Arabisch.

Bij het maken van de story map kwam veel programmeren en coderen aan te pas.

Een team van acht mensen heeft het interactieve verhaal geprogrammeerd. Dat team staat ook in voor het dagelijks onderhoud.

Volgens Panetta werkt de story map het best wanneer mensen via hun computer surfen.

‘Het verhaal draait het best wanneer mensen de website bezoeken via hun computer. De documentaire is ook te bekijken via de smartphone of de tablet maar we merken dat het minder vlot gaat.’

Om het project te promoten werd een meertalige trailer gemaakt. Pancetta spreekt hierbij van een ‘European partnership.’

‘We hebben voor dit project ook een samenwerking met Europese Unie waardoor we in verschillende talen promotie konden maken.’

De totale kostprijs van het project bedroeg ongeveer 20.000 Britse pond – ongeveer 26.000 euro.

Dit project is een duidelijk voorbeeld van een interdisciplinaire samenwerking.

Journalisten, historici, programmeurs en marketingmensen werkten samen aan dit project. Uit de bezoekcijfers van de Guardian bleek de story map ook een succes te zijn.

Toch is Panetta niet van plan om een story map te maken over de Tweede Wereldoorlog.

‘Ik heb hier graag aan gewerkt en ik ben zeer tevreden met het resultaat – maar op dit moment heb ik het even gehad met oorlogsverhalen.’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk