Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 25 november 2014

Search For Solution

Afgelopen zaterdag 8 november is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VVOJ bijeen geweest in Kortrijk. Tijdens die vergadering heeft het demissionair bestuur de aanwezige leden gemeld dat het onderzoeksrapport naar de vermeende belangenverstrengeling bij de VVOJ inmiddels ontvangen was door het demissionaire bestuur. Het volgende is toen besloten door de Algemene Ledenvergadering:

De aangepaste marsroute is hiermee een feit:
– Publicatie rapport op open deel van de site : vrijdag 14 november, samen met reactie van het demissionaire bestuur
– Vergadering over rapport: 25/11
– Enquête onder leden: uiterlijk half december
– VVOJ Café XL “De toekomst”: in de week van 12 jan 2015
– ALV met benoeming nieuw bestuur 20 jan 2015.

Het demissionaire bestuur roept dus hierbij een Algemene Ledenvergadering (ALV) bijeen. Deze zal worden gehouden op dinsdag 25 november, van 19:00 uur tot 21:30, in Rotterdam, Grandcafé Engels, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam (t.o. het Centraal Station).

Tijdens deze bijeenkomst zullen tevens de notulen van de ALV van 04-06-2014 en van 08-11-2014 en het concept Jaarverslag en Jaarrekening (inclusief verklaring kascommissie) 2013 worden voorgelegd aan de leden. De jaarstukken staan, in verband met nieuwe eisen waaraan organisaties met een zogenoemde ANBI-status moeten voldoen, al sinds 1 juli van dit jaar op een algemeen toegankelijke plaats, onze website. Ook moet de Kascommissie gedechargeerd worden en een nieuwe kascommissie benoemd.

Graag nodigen we je uit deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering op 25 november a.s. We hopen op een grote opkomst.

Bekijk de benodigde vergaderstukken. Het rapport van de Onderzoekscommissie en de reactie van het bestuur volgen op vrijdag 14 november a.s.

Gerelateerde artikelen

Hij heeft niet de illusie dat hij in twee jaar kan rechtbreien wat al vele jaren tevergeefs beschreven wordt in rapporten met alarmerende titels als ‘Een dementerende overheid’ (2005) en ‘Een dementerende overheid 2.0?’ (2021). Toch wilde dr Arre Zuurmond Regeringscommissaris Informatiehuishouding worden. Slechts een tijdje, maar wel om onomkeerbare ontwikkelingen te initiëren.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk