Biografie

Otto Volgenant

Otto VolgenantOtto Volgenant (1969) is sinds 1993 advocaat. Hij studeerde aan de VU en rondde in 1997 cum laude  de postdoctorale opleiding Informaticarecht af. Otto is partner bij Boekx Advocaten, Media & IP.

Otto is een toonaangevende advocaat op het gebied van mediarecht, internet, intellectueel eigendomsrecht, reclame en entertainmentrecht. Zijn cliënten zijn uitgevers, omroepen, journalisten, internetbedrijven, reclamebureaus en tv-producenten. Otto publiceert regelmatig over de vele kanten van zijn vakgebied. Otto staat zijn cliënten bij in spraakmakende zaken, waarbij vaak de persvrijheid centraal staat. Hij is één van de zeer weinige Nederlandse advocaten die een zaak heeft bepleit – én heeft gewonnen – bij de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg: de bekende zaak Sanoma v. Nederland . Naar aanleiding van deze zaak moet journalistieke bronbescherming in Nederland een wettelijke basis krijgen.

Naast zijn werk als advocaat is Otto bestuurslid van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht en voorzitter van de Studiecommissie Bronbescherming. Verder is hij is actief betrokken bij de Stichting Advocaten voor Advocaten, en komt hij op voor de belangen van buitenlandse advocaten die hun beroep niet in vrijheid en onafhankelijkheid kunnen uitoefenen.

Links:
Partner bij Boekx Advocaten Media & IP
Otto Volgenant op Twitter
Otto Volgenantt op LinkedIn

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk