Biografie

Karel Smouter

Karel SmouterKarel Smouter (1983) is een Nederlands filosoof en journalist. Hij was hoofdredacteur van het christelijke opinietijdschrift De Nieuwe Koers. Smouter publiceerde in onder meer NRC-Next, OOR, De Groene Amsterdammer, Trouw en De Correspondent.

Na zijn studie filosofie aan de Vrije Universiteit werkte Karel Smouter korte tijd als missionair werker voor de IZB in de Amsterdamse Noorderkerk. Zijn taak was het ontwikkelen van programma’s die aanhaken bij de culturele interesse van de mensen in de Jordaan, gerelateerd aan het christelijk geloof. Na een half jaar stopte Smouter omdat hij te weinig draagvlak ervoer. Later werd hij door de Protestantse Kerk Amsterdam aangesteld om onderzoek te doen naar twintigers en zingeving in de huidige stedelijke cultuur in relatie tot (de toekomst van) de kerk.

Smouter is medeoprichter van het mediabedrijf Butch & Sundance Media. Samen met journalist Remko den Boef publiceerde hij in 2012 Eenmaal Oranje, een sportboek over 25 voetballers die slechts één keer bij het Nederlandse elftal hebben gespeeld. De artiest Meindert Talma (en de begeleidingsband De Rode Kaarten) maakte bij het boek het album Eenmaal Oranje.

Smouter kwam landelijk in het nieuws toen hij, met drie andere onderzoekers, een journalistiek rapport publiceerde over de evangelische organisatie TRIN. Hij onderzocht de bewering dat zeven blinden in Birma waren genezen na gebed door betrokkenen bij TRIN. Deze genezingen hadden niet daadwerkelijk plaatsgevonden, zo concludeerden Smouter c.s.

In februari 2012 werd Smouter de opvolger van Ronald Westerbeek als hoofdredacteur van het christelijk opinieblad cv·koers. Bij zijn aantreden gaf hij onder meer aan meer aandacht te willen besteden aan theologische onderwerpen dan het blad voorheen had gedaan. In september 2012 werd cv·koers vernoemd tot De Nieuwe Koers. Eind 2013 stopte Smouter bij De Nieuwe Koers om aan de slag te gaan bij het online platform De Correspondent. Hij werd opgevolgd door Arie Kok, voormalig hoofdredacteur van Visie, het programmablad van de Evangelische Omroep.

Smouter is zoon van de predikant en oud-EO-presentator Willem Smouter.

Links:
Karel Smouter op Twitter

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk