Biografie

Coco Gubbels

Coco GubbelsCoco Gubbels werkt als freelance onderzoeks journalist voor diverse opdrachtgevers aan diverse projecten. Dat zijn voornamelijk reportages en underovers voor bekende tijdschriften, kranten en televisieprogramma’s. Er wordt druk gewerkt aan documentaires en nieuwe vormen van verslaggeving.
Ze houdt zich bezig met verhalen over de ‘rafelranden van onze samenleving’: die leveren vaak de meest boeiende en bijzondere verhalen op. Mensen die voor kortere of langere tijd niet in staat zijn om mee te draaien in het ‘normale’ leven. Achtergrondinformatie in combinatie met cases leveren een inkijk in een grijs gebied waar veel lief en leed plaatsvindt. Ik trek langere tijd op met mensen om niet alleen persoonlijke vertellingen te verzamelen, maar vooral ook om zicht te krijgen op de context van die informatie. Thema’s die regelmatig in haar werk terugkomen: daklozen, prostituees, illegalen, armen, kindermishandeling, mensenhandel, criminele organisaties, ouderen, zorg… Daarnaast ze zich op de verbinding tussen de journalistiek en antropologie in de vorm van debatten en kennisuitwisselingen in werkconferenties.

Links:
Coco Gubbels op LinkedIn
Coco Gubbels op Twitter
Website Coco Gubbels

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk