Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Search For Solution

In de afgelopen maanden heeft bij de VVOJ een onderzoek plaatsgevonden naar aanleiding van de ALV op 4 juni 2014. Het was de bedoeling dat op die vergadering in juni onder meer de goedkeuring van de Jaarstukken 2013 aan bod zou komen, evenals de wisseling van de kascommissie. Het demissionair bestuur biedt nu opnieuw deze stukken aan aan de ALV te houden op 8 november aanstaande. Deze ALV moet worden uitgeschreven om enkele procedurele zaken m.b.t. het boekjaar 2013 af te ronden.

Het onderzoek, gevraagd op 4 juni, is op het moment van uitschrijven van deze ALV nog niet beschikbaar, noch is de publicatiedatum al bekend, en kan dan ook nog niet op 8 november
besproken worden. Het demissionaire bestuur zal ter bespreking van het rapport een extra ALV uitschrijven zodra de publicatiedatum bekend wordt. De stukken die op 4 juni werden aangeboden met betrekking tot de koers van de VVOJ in de toekomst zullen doorgegeven worden aan een volgend bestuur.

Het bestuur roept dus hierbij een Algemene Ledenvergadering (ALV) bijeen. Deze zal worden gehouden op zaterdag 8 november, in de lunchpauze van de Conferentie in Kortrijk, tussen 13:00 en 14:00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst zullen de notulen van de ALV van 17-11-2013 en het concept Jaarverslag en Jaarrekening (inclusief verklaring kascommissie) 2013 worden voorgelegd aan de leden. De jaarstukken staan, in verband met nieuwe eisen waaraan organisaties met een zogenoemde ANBI-status moeten voldoen, al sinds 1 juli van dit jaar op een algemeen toegankelijke plaats, onze website. Ook moet de Kascommissie gedechargeerd worden en een nieuwe kascommissie benoemd.
Verder zal het demissionaire bestuur de voortgang van de lopende zaken tijdens de afgelopen maanden toelichten.

Indien leden andere zaken dan door het demissionaire bestuur voorgesteld aan de orde willen laten komen in de vergadering kunnen zij dat met een mail aan bestuur@vvoj.org laten weten.

Graag nodigen we je uit deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering op 8 november a.s.
We hopen op een grote opkomst.

Met vriendelijke groet, namens het demissionair bestuur van de VVOJ,
Henk van Ess, demissionair voorzitter
Piet Depuydt, demissionair penningmeester

VVOJ-leden kunnen de stukken voor de vergadering  downloaden (inloggen vereist).

Gerelateerde artikelen

Ministeries doen steeds langer over de behandeling van een Woo-verzoek. De Wet open overheid schrijft voor dat iemand die een informatieverzoek doet, binnen 42 dagen een besluit moet ontvangen. Het afgelopen jaar duurde het gemiddeld 172 dagen voor er een besluit was genomen, waar dat in 2022 nog 167 dagen was. Slechts in 17 procent van de verzoeken wordt een besluit tijdig genomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Open State Foundation, Instituut Maatschappelijk Innovatie en de Universiteit van Amsterdam.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk