Nieuws

Enquête platform freelance onderzoeksjournalistiek

In het kader van haar afstudeeronderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam ontwikkelt onderzoeksjournaliste en informatiespecialist Ester Versloot een mogelijk nieuw verdienmodel voor freelance (onderzoeks)journalisten: een platform waarop onderzoeksdossiers tegen betaling beschikbaar komen voor redacties. Zij vraagt daartoe de leden van de VVOJ een paar minuten van hun (bekend kostbare) tijd.

Na het afronden en publiceren van een onderzoeksverhaal blijven journalisten veelal met nog een dossier vol interessante maar ongebruikte informatie zitten. Zou die niet ook te gelde gemaakt kunnen worden, vraagt Versloot zich af: “Stelt u zich eens voor dat er een mogelijkheid is om uw onderzoeksdossiers te kunnen verkopen aan redacties! In mijn onderzoek vraag ik mij af aan welke factoren een dergelijk platform moet voldoen om succesvol te zijn.”

Om daar achter te komen legt Versloot deze vraag voor aan onder meer de leden van de VVOJ, door middel van een enquête. De eindresultaten van het onderzoek zullen in februari 2015 in haar scriptie worden gepubliceerd. Belangstellenden kunnen aan het eind van de enquête aangeven op de hoogte te willen blijven.

Wil je meewerken, dan kun je hier rechtstreeks doorklikken naar de enquete.

Gerelateerde artikelen

De eerste ervaringen van journalisten met de nieuwe Wet open overheid (kortweg Woo) zijn wisselend, zo bleek  op de VVOJ-conferentie in Leiden tijdens een paneldiscussie over de Woo. Sommige aspecten van de wet worden voorzichtig positief gewaardeerd, maar er werd ook gewaarschuwd voor een nieuwe weigeringsgrond die door ministeries breed wordt ingeroepen.

Ter ere van ons 20-jarig bestaan, is de VVOJ begonnen met een update van het onderzoek naar de Staat van de Onderzoeksjournalistiek dat eerder – in 2002 – is gedaan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Alexander Pleijter en Michaël Opgenhaffen, verbonden aan respectievelijk de Universiteit Leiden en de KU Leuven.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk