Nieuws

VVOJ-verkiezingen uitgesteld

Het demissionaire bestuur van de VVOJ kondigt aan dat de verkiezingsprocedure voor een nieuw verenigingsbestuur wordt uitgesteld tot na het verschijnen van het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie waarom tijdens de Algemene Ledenvergadering op 4 juni jongstleden is gevraagd.

Het uitstel van de verkiezing van een nieuw bestuur heeft twee redenen.

Ten eerste was er op het moment van sluiting van de op 6 juni ingestelde termijn voor voordrachten (20 juli) slechts één aanmelding voor een nieuw bestuur.

Statutair is de vereniging nu niet in staat een nieuw bestuur te laten kiezen omdat
dit orgaan ten minste uit drie personen moet samengesteld zijn.

Dit lage aantal kandidaten is mogelijk deels aan de vakantieperiode toe te schrijven. Wellicht
heeft ook het uit te voeren onafhankelijke feitenonderzoek hiermee iets te maken. Zolang dit onderzoek niet is afgerond, kan het leden ervan weerhouden om zich
kandidaat te stellen.

De samenstelling van de onderzoekscommissie en haar opdracht zullen zeer binnenkort bekend gemaakt worden. Na het delen van de uitkomsten van het onderzoek door de commissie met de leden van de vereniging zal de bestuursverkiezing hervat worden.

Het demissionair bestuur blijft aan tot de ledenvergadering van 7 of 8 november, tijdens de VVOJ-conferentie in Kortrijk. Het bestuur zal tot die datum alle lopende zaken, zoals beloofd aan de leden op 4 juni, zo goed mogelijk behartigen.

Indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen die een andere verkiezingsdatum voor een nieuw bestuur of een eerdere Algemene Ledenvergadering noodzakelijk en/of mogelijk maken, zullen de leden hiervan direct via website en nieuwsbrief op de hoogte gesteld worden.

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk