Nieuws

VVOJ-verkiezingen uitgesteld

Het demissionaire bestuur van de VVOJ kondigt aan dat de verkiezingsprocedure voor een nieuw verenigingsbestuur wordt uitgesteld tot na het verschijnen van het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie waarom tijdens de Algemene Ledenvergadering op 4 juni jongstleden is gevraagd.

Het uitstel van de verkiezing van een nieuw bestuur heeft twee redenen.

Ten eerste was er op het moment van sluiting van de op 6 juni ingestelde termijn voor voordrachten (20 juli) slechts één aanmelding voor een nieuw bestuur.

Statutair is de vereniging nu niet in staat een nieuw bestuur te laten kiezen omdat
dit orgaan ten minste uit drie personen moet samengesteld zijn.

Dit lage aantal kandidaten is mogelijk deels aan de vakantieperiode toe te schrijven. Wellicht
heeft ook het uit te voeren onafhankelijke feitenonderzoek hiermee iets te maken. Zolang dit onderzoek niet is afgerond, kan het leden ervan weerhouden om zich
kandidaat te stellen.

De samenstelling van de onderzoekscommissie en haar opdracht zullen zeer binnenkort bekend gemaakt worden. Na het delen van de uitkomsten van het onderzoek door de commissie met de leden van de vereniging zal de bestuursverkiezing hervat worden.

Het demissionair bestuur blijft aan tot de ledenvergadering van 7 of 8 november, tijdens de VVOJ-conferentie in Kortrijk. Het bestuur zal tot die datum alle lopende zaken, zoals beloofd aan de leden op 4 juni, zo goed mogelijk behartigen.

Indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen die een andere verkiezingsdatum voor een nieuw bestuur of een eerdere Algemene Ledenvergadering noodzakelijk en/of mogelijk maken, zullen de leden hiervan direct via website en nieuwsbrief op de hoogte gesteld worden.

Gerelateerde artikelen

cafe

Alle startende, jonge en aspirant-onderzoeksjournalisten opgelet! Donderdag 20 juni zal er weer een VVOJ Start Café plaatsvinden.

Op de Avond van de Onderzoeksjournalistiek, op vrijdag 21 juni 2024, reikt de VVOJ de prijs voor de beste Nederlandse en Vlaamse onderzoeksjournalistiek uit. Van de 188 inzendingen maken er negen kans op het winnen van De Loep. Drie talenten tot 30 jaar maken kans op het winnen van de ASN Aanmoedigingsprijs.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk