Nieuws

VVOJ-verkiezingen uitgesteld

Het demissionaire bestuur van de VVOJ kondigt aan dat de verkiezingsprocedure voor een nieuw verenigingsbestuur wordt uitgesteld tot na het verschijnen van het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie waarom tijdens de Algemene Ledenvergadering op 4 juni jongstleden is gevraagd.

Het uitstel van de verkiezing van een nieuw bestuur heeft twee redenen.

Ten eerste was er op het moment van sluiting van de op 6 juni ingestelde termijn voor voordrachten (20 juli) slechts één aanmelding voor een nieuw bestuur.

Statutair is de vereniging nu niet in staat een nieuw bestuur te laten kiezen omdat
dit orgaan ten minste uit drie personen moet samengesteld zijn.

Dit lage aantal kandidaten is mogelijk deels aan de vakantieperiode toe te schrijven. Wellicht
heeft ook het uit te voeren onafhankelijke feitenonderzoek hiermee iets te maken. Zolang dit onderzoek niet is afgerond, kan het leden ervan weerhouden om zich
kandidaat te stellen.

De samenstelling van de onderzoekscommissie en haar opdracht zullen zeer binnenkort bekend gemaakt worden. Na het delen van de uitkomsten van het onderzoek door de commissie met de leden van de vereniging zal de bestuursverkiezing hervat worden.

Het demissionair bestuur blijft aan tot de ledenvergadering van 7 of 8 november, tijdens de VVOJ-conferentie in Kortrijk. Het bestuur zal tot die datum alle lopende zaken, zoals beloofd aan de leden op 4 juni, zo goed mogelijk behartigen.

Indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen die een andere verkiezingsdatum voor een nieuw bestuur of een eerdere Algemene Ledenvergadering noodzakelijk en/of mogelijk maken, zullen de leden hiervan direct via website en nieuwsbrief op de hoogte gesteld worden.

Gerelateerde artikelen

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk