Kenniscentrum, VVOJ Activiteiten, Woo

Basiscursus Wet Openbaarheid van Bestuur. Training.

Docent: Roger Vleugels

Korte omschrijving:

In drie of vier sessies maakt de beginner kennis met eerst de praktische en technische basiskennis, daarna de kennis van de procedures en de tactiek. De derde sessie is een practicum waarin per deelnemer één Wob-verzoek daadwerkelijk opgesteld en ingediend wordt. De optionele vierde sessie vindt tien weken later plaats om daar de dan inmiddels ontvangen beslissing te analyseren en indien nodig een bezwaar op te stellen en in te dienen.

Wat is het doel van de training?
Het zelfstandig kunnen opstellen en indienen van Wob-verzoeken zonder de klassieke lekenfouten.

Wat laat je in de training zien?
De cursus gaat vergezeld van een power point presentatie en een uitgebreide handleiding. In de cursus zijn verder te zien documenten van Wob-procedures die daadwerkelijk al dan niet succesvol doorlopen zijn.

Wat ga je de deelnemers laten doen?
In de eerste twee sessies zullen de cursisten vooral bezig zijn met het tactischer en gedetailleerder maken van hun kennis van de overheid en het analyseren van hun werk op Wobbabele onderwerpen. Vanaf de derde sessie zijn de cursisten daadwerkelijk bezig met het starten van een eigen Wob-procedure.

Welk vaardigheden kunnen de deelnemers na afloop direct toepassen? (M.a.w. Wat kun je als je klaar bent met de cursus?) Of: Hoe zijn de vaardigheden of de kennis toepasbaar.
Na de cursus kunnen cursisten beter naar de overheid en hun eigen werk kijken en hebben ze daarnaast de vaardigheden om zelf Wob-verzoeken in te dienen.

Welke voorkennis is vereist bij de deelnemers?
Goede, echt goede kennis van de overheid is een pré. Vooral formele en tactische kennis van de verhoudingen tussen overheidsorganen is gewenst.

Welke literatuur moeten de deelnemers vooraf lezen?
Bij de cursus hoort de Handleiding Wob, deze kost 35 euro, en is verkrijgbaar via de docent

Maximaal aantal deelnemers: 12-15

Waar en wanneer wordt de training aangeboden?
De cursus wordt aangeboden op diverse manieren:
– via vrije intekening, doorgaans in Utrecht in avondsessies
– in company op redacties
– op journalistieke opleidingen, al dan niet als onderdeel van een cursus onderzoeksjournalistiek
De cursus in de hier omschreven vorm wordt aangeboden vanaf het moment dat de nieuwe Wob definitief vastgesteld is. Verwacht wordt dat dit medio 2014 zal zijn. [Tot die tijd wordt de Basiscursus Wob gebaseerd op de huidige ‘oude’ Wob alleen in company aangeboden.]
Tot die tijd komen er vanaf januari 2014 eendaagse seminars met een Wob-update waarin recente ontwikkelingen in procedures; commotie rondom Wob-misbruik; en vooral een vergelijking van de huidige Wob met het concept voor de nieuwe Wob aan bod komen. Dit seminar gaat uit van enige basiskennis over de Wob bij de deelnemers.

Duur van de training (in uren):
De Basiscursus Wob duurt 3×3 of 4×3 uur
Het Seminar Wob update duurt 1×7 uur

Informatie over cursusaanbod is op te vragen bij roger.vleugels@planet.nl
Wat handig is, is het nemen van een gratis abonnement op de Fringe journals, tweewekelijkse email vakbladen. De abonnees krijgen korting op de Basiscursus Wob; op het Seminar Wob update; en horen bovendien als eerste wanneer wat waar plaatsvindt. Meer informatie over deze journals via bovenstaand mail adres.

Gerelateerde artikelen

Overheidsorganisaties moeten beter samenwerken met Woo-verzoekers. Stel hun informatiebehoefte centraal, bepaal samen hoe die het beste kan worden vervuld en lever vervolgens ook. Volg voor de samenwerking bovendien een openbare leidraad, zodat beide partijen weten wat ze van elkaar mogen verwachten.

Ministeries doen steeds langer over de behandeling van een Woo-verzoek. De Wet open overheid schrijft voor dat iemand die een informatieverzoek doet, binnen 42 dagen een besluit moet ontvangen. Het afgelopen jaar duurde het gemiddeld 172 dagen voor er een besluit was genomen, waar dat in 2022 nog 167 dagen was. Slechts in 17 procent van de verzoeken wordt een besluit tijdig genomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Open State Foundation, Instituut Maatschappelijk Innovatie en de Universiteit van Amsterdam.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk