Nieuws

Herdenking 4 mei met blik op de toekomst

De VVOJ heeft zondag 4 mei in Den Haag een krans gelegd bij het monument voor journalisten die in de Tweede Wereldoorlog door de bezetter zijn vermoord. De vereniging was één van zes journalistieke organisaties die hun eer betoonden bij een plaquette aan de muur van perscentrum Nieuwspoort.

Het waren niet alleen journalisten die in de bezettingsjaren hun leven waagden voor het vrije woord, memoreerde de vice-voorzitter van Nieuwspoort, Jos Heymans, in een toespraak. Hun artikelen waren nooit gelezen zonder de hulp van zetters, drukkers en gewone burgers die de vlugschriften en kranten verspreidden. “De koeriers, lopend, per fiets of per trein, liepen voortdurend het risico aangehouden te worden. Een koerierster, met de trein op weg naar Breda, raakte twee koffers met het nieuwste nummer kwijt, toen zij veiligheidshalve in een andere coupe was gaan zitten dan waar ze de koffers had gezet. Later bleek dat de exemplaren toch in Brabant waren verspreid.”

Tienduizenden Nederlanders hebben in de oorlog illegale kranten verspreid, aldus Heymans. Vooral vrouwen. Het illegale blad Ons Volk schreef in maart 1944 een ode aan deze koeriersters: Van meisjes zijn er maar drie soorten: / Een slentert langs kazernepoorten, / Een tweede werkt de man uit ’t land, / Een derde gaf u deze krant.

De Nationale Kinderombudsman, Marc Dullaert, riep in zijn herdenkingsrede politici en journalisten op om de ethische aspecten van nieuwe wetgeving te bewaken. “Alle besluiten en wetten van nu”, zei hij, “hebben implicaties voor volgende generaties en reiken verder dan een kabinetsperiode. Daartoe moeten we ook ruimte durven maken om naar de stemmen van de aankomende generatie daadwerkelijk te willen luisteren en niet alleen uit lippendienst.”

Kinderen en jongeren, besloot hij, hebben in het verleden en heden vaak blijk gegeven van een sterk innerlijk moreel kompas. “Anne Frank zou in onze tijd de Internationale Kindervredesprijs hebben gekregen,net als nu Malala uit Pakistan.”

Beide redes zijn hier terug te lezen.

 

Fotobijschrift: Marga Froon en Luuk Sengers leggen een krans namens bestuur en leden van de VVOJ. (Foto: Marion Claessens)

 

 

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk