Kenniscentrum, Woo

Trainingen op vaardigheden: op aanvraag

1. Story-Based Inquiry
Snel en doeltreffend researchen voor lange verhalen
Docent: Luuk Sengers
Inhoud: “Story-Based Inquiry” is een onderzoeksmethode speciaal voor journalisten en andere professionals die een uniek verhaal willen vertellen. In een paar eenvoudige maar weldoordachte stappen wordt een vaag idee omgezet in een concreet en onderzoekbaar scenario voor een krachtig artikel (draaiboek) of verslag.
Lees de uitgebreide beschrijving van deze training en download het aanvraagformulier voor de training Story Based Inquiry.

2. Datajournalistiek
Docent: Peter Verweij
Vind je weg in de datajournalistiek
Inhoud: De training heeft de volgende onderdelen: Story idee; Vinden van data; scrapen(Outwit-Hub) en importeren van data; data cleaning(refine); analyse van data met Excel; visualisatie met Tableau en Google Fusion Tables; produceren van de story.
Lees de uitgebreide beschrijving van de training en download het aanvraagformulier training datajournalistiek.

3. Basiscursus Wet Openbaarheid van Bestuur
Wobben doe je zo
Docent: Roger Vleugels
Inhoud: In drie of vier sessies maakt de beginner kennis met eerst de praktische en technische basiskennis, daarna de kennis van de procedures en de tactiek. De derde sessie is een practicum waarin per deelnemer één Wob-verzoek daadwerkelijk opgesteld en ingediend wordt. De optionele vierde sessie vindt tien weken later plaats om daar de dan inmiddels ontvangen beslissing te analyseren en indien nodig een bezwaar op te stellen en in te dienen.
Lees hier de uitgebreide cursusbeschrijving en download het aanvraagformulier training Wet Openbaarheid van Bestuur.

 

 

Gerelateerde artikelen

Ministeries doen steeds langer over de behandeling van een Woo-verzoek. De Wet open overheid schrijft voor dat iemand die een informatieverzoek doet, binnen 42 dagen een besluit moet ontvangen. Het afgelopen jaar duurde het gemiddeld 172 dagen voor er een besluit was genomen, waar dat in 2022 nog 167 dagen was. Slechts in 17 procent van de verzoeken wordt een besluit tijdig genomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Open State Foundation, Instituut Maatschappelijk Innovatie en de Universiteit van Amsterdam.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk