Nieuws

De Loep-winnaar wint ook rechtszaak Ryanair

KRO Brandpunt Reporter, de winnaar van De Loep 2013, heeft de rechtszaak gewonnen die Ryanair tegen het programma aanspande vanwege diens uitzendingen over de luchtvaartmaatschappij. De rechter oordeelde dat beide uitzendingen niet onrechtmatig waren.

Ruim een jaar geleden maakte Brandpunt Reporter twee uitzendingen over Ryanair waarin het brandstof- en personeelsbeleid onder de loep werden genomen.

In de beide afleveringen vertelden drie gezagvoerders en één piloot van Ryanair dat zij, om kosten te besparen, onder druk worden gezet om met minder brandstof te vliegen dan ze zouden willen. Ook gaven ze toe te hebben gevlogen terwijl ze daar wegens ziekte of vermoeidheid niet toe in staat waren (‘unfit to fly’).

Ryanair startte naar aanleiding van de uitzendingen een bodemprocedure waarin de programmamakers van onrechtmatig en onzorgvuldig handelen werden beticht.

De uitlatingen van de (anonieme) vliegers in Brandpunt Reporter vinden volgens de rechter voldoende steun in de vele documenten en andere bronnen waarover de KRO beschikt.

In het vonnis schrijft de rechtbank: “Gelet op de impact en de gevolgen van de beschuldigingen mag van de KRO worden verwacht dat zij zorgvuldigheid betracht bij de presentatie daarvan.

Daaraan is in dit geval voldaan. De uitzendingen hadden betrekking op de veiligheid in de luchtvaart, in het bijzonder bij vluchten met toestellen van Ryanair. Dat is een onderwerp dat van groot publiek belang is en waar de KRO terecht aandacht aan heeft besteed.”

* Lees het rechtbankvonnnis.
* Bekijk hier de bewuste uitzendingen van Brandpunt Reporter.
* KRO Brandpunt Reporter wint de Loep 2013

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk