Nieuws

Bericht over de schuwe waakhond

Een korte lunchpresentatie tijdens de VVOJ Trainingsdag voor Lokale en Regionale Journalisten liet het nog maar eens fijntjes zien: originele berichtgeving over wat er op lokaal (en ook regionaal) terrein speelt is dun gezaaid. Quint Kik van het Stimuleringsfonds voor de Pers gaf een kleine tour of the battlefield. In de onderzoeken die hij en Lammert Landman samen met Hogeschool Windesheim uitvoeren wijst alles op een (zeer) schuwe waakhond.

IMG_1836“Hoe kleiner de gemeente, hoe schuwer de waakhond,” zei Kik zelfs tegen de lunchende deelnemers aan deze vierde trainingsdag op de Hogeschool Utrecht. Het onderzoek dat momenteel loopt is het vierde in een rij. Voor 21 gemeenten wordt zeven dagen nieuwsvoorziening van on- en offline media gecodeerd en bekeken. Wat is het berichtenaanbod, en welk deel daarvan is originele berichtgeving over lokale besluitvorming? Dit alles om na te gaan of, zoals het zogenoemde Rapport-Brinkman in 2009 stelde, de nieuwsvoorziening in de regio inderdaad teloorgaat.

Het onderzoek is verre van afgerond, het loopt nog tot eind dit jaar. Maar na de analyse van de berichtgeving rond de gemeenteraadsverkiezingen valt al wel iets op, zei Kik. “We wisten al dat er online veel berichten simpelweg gekopieerd worden uit andere (grotere) media. Maar ook offline, met name bij de weekbladen, blijkt dat te gebeuren. We zijn er van geschrokken.”

 

IMG_1833Beschouw dat als een voorproefje op de tussenresultaten die binnenkort hun weg naar het publiek zullen vinden. Een uitgebreid verslag van de lunchbijeenkomst zal te vinden zijn bij de workshopverslagen die de komende dagen online komen op de VVOJ-site.

 

De onderzoeken van Landman en Kik zijn te vinden via www.persinnovatie.nl. De VVOJ trainingsdag is te volgen via Twitter #vvojregio.

Gerelateerde artikelen

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft besloten om een bijzondere leerstoel Onderzoeksjournalistiek in te stellen. De leerstoel wordt voor 5 jaar ingesteld en is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Voor de financiering zijn Vereniging Veronica, Gieskes-Strijbis Fonds en Stichting Democratie en Media bij dit initiatief betrokken.

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk