De Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) starten een meldpunt voor klachten over naleving van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Aanleiding zijn signalen van journalisten die zeggen problemen te ondervinden. Doel van het meldpunt is het in kaart brengen van klachten. Het meldpunt is niet bedoeld om klachten inhoudelijk te beoordelen. De eerste resultaten worden waarschijnlijk na de zomer gepubliceerd.

Lees de volledige informatie hier en ga naar het Meldpunt voor meer informatie.

De VVOJ publiceert regelmatig over de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob). Ga hier naar toe voor een overzicht van de meest recent verschenen artikelen over de Wob.