Nieuws

De kracht van crowdfunding

gijnNajaar 2013 deed het Global Investigative Journalism Network een oproep om mee te doen aan een internationaal crondfunding-avontuur. Doel was veelbelovende journalisten uit ontwikkelingsgebieden de kans te geven naar de Global Conference 2013 te komen. Er kwam genoeg geld binnen om reporters uit Birma, Nigeria, Pakistan en Peru in oktober 2013 naar Rio de Janeiro te halen. Zo doneerden in Nederland onder meer de deelnemers aan een speciale zoekklas van Eric Hennekam en Henk van Ess in totaal honderden euro’s.

Het GIJN heeft de campagne geëvalueerd en deelt de bevindingen met geïnteresseerde collega’s: GIJN Crowdfunding Report. Als dank voor het geschonken vertrouwen, en om te laten zien dat crowdfunding werkt.

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk