Nieuws

Jaarstukken, ANBI-status en ander verenigingspapier

meetingDe VVOJ heeft in Nederland de zogenoemde ANBI-status. Daardoor kan de vereniging onder gunstige voorwaarden legaten en donaties accepteren. Per 2014 dient een houder van deze status veel grotere transparantie over zijn of haar financiële huishouding te bieden. Zo moeten Jaarrekeningen volgens strakke richt- en tijdlijnen gepubliceerd worden, en moet inzage gegeven worden in samenstelling van bestuursorganen.

Waar de vereniging in het verleden pas na een Algemene Ledenvergadering (doorgaans in november) haar jaarrekening en jaarverslag van het voorgaande jaar publiceerde, moet dat vanaf 2014 binnen zes maanden na het verstrijken van het boekjaar. Ook moet alle informatie die relevant is voor het verkrijgen en behouden van de ANBI-status overzichtelijk en transparant gepubliceerd worden, zodat eenvoudige (elektronische) inzage gewaarborgd is.

Je vindt nu Jaarverslagen en Jaarrekeningen (vanaf 2012, oudere Jaarstukken worden nog toegevoegd) op een speciale ANBI-pagina. En de (concept-)Jaarrekening zal dus telkens voor 1 juli gepubliceerd worden. Vaststelling van Jaarverslag en Jaarrekening zal echter nog steeds door de leden plaatsvinden tijdens de Algemene Ledenvergadering die doorgaans tijdens het VVOJ-congres in november wordt gehouden (dit om de leden niet onnodig te belasten met diverse vergadermomenten, en veel leden die naar het congres komen de kans te bieden eenvoudig de ALV bij te wonen).

Tijdens de ALV op 16 november 2013 in Zwolle is door de aanwezige leden aan het bestuur gevraagd tijdens een ALV niet alleen de stukken betrekking hebbend op het verleden te publiceren maar ook een ‘stand-van-zaken’ te geven op het moment van de ALV. Daarin kunnen lopende projecten worden toegelicht, nieuwe ontwikkelingen gespot en eventuele actie bepaald. Ook zal standaard een begroting voor het komende jaar bij de vergaderstukken worden gevoegd.

Gerelateerde artikelen

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk