Nieuws

Jaarstukken, ANBI-status en ander verenigingspapier

meetingDe VVOJ heeft in Nederland de zogenoemde ANBI-status. Daardoor kan de vereniging onder gunstige voorwaarden legaten en donaties accepteren. Per 2014 dient een houder van deze status veel grotere transparantie over zijn of haar financiële huishouding te bieden. Zo moeten Jaarrekeningen volgens strakke richt- en tijdlijnen gepubliceerd worden, en moet inzage gegeven worden in samenstelling van bestuursorganen.

Waar de vereniging in het verleden pas na een Algemene Ledenvergadering (doorgaans in november) haar jaarrekening en jaarverslag van het voorgaande jaar publiceerde, moet dat vanaf 2014 binnen zes maanden na het verstrijken van het boekjaar. Ook moet alle informatie die relevant is voor het verkrijgen en behouden van de ANBI-status overzichtelijk en transparant gepubliceerd worden, zodat eenvoudige (elektronische) inzage gewaarborgd is.

Je vindt nu Jaarverslagen en Jaarrekeningen (vanaf 2012, oudere Jaarstukken worden nog toegevoegd) op een speciale ANBI-pagina. En de (concept-)Jaarrekening zal dus telkens voor 1 juli gepubliceerd worden. Vaststelling van Jaarverslag en Jaarrekening zal echter nog steeds door de leden plaatsvinden tijdens de Algemene Ledenvergadering die doorgaans tijdens het VVOJ-congres in november wordt gehouden (dit om de leden niet onnodig te belasten met diverse vergadermomenten, en veel leden die naar het congres komen de kans te bieden eenvoudig de ALV bij te wonen).

Tijdens de ALV op 16 november 2013 in Zwolle is door de aanwezige leden aan het bestuur gevraagd tijdens een ALV niet alleen de stukken betrekking hebbend op het verleden te publiceren maar ook een ‘stand-van-zaken’ te geven op het moment van de ALV. Daarin kunnen lopende projecten worden toegelicht, nieuwe ontwikkelingen gespot en eventuele actie bepaald. Ook zal standaard een begroting voor het komende jaar bij de vergaderstukken worden gevoegd.

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk