WobDe Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft aanbevelingen geformuleerd om de Wet Openbaarheid van Bestuur beter te laten functioneren. Het gaat om aanbevelingen voor ambtenaren en de overheid, maar ook voor de pers. De aanbevelingen zijn mede na gesprekken met de VVOJ tot stand gekomen.

De VVOJ en enkele andere partijen hebben het afgelopen jaar herhaaldelijk contact gehad met WOB-ambtenaren van verschillende ministeries. Daarbij speelde ook de Ombudsman een belangrijke rol. Namens de VVOJ hebben vooral de leden van de WOB-werkgroep, bestuurslid Hugo van der Parre en directeur Margo Smit zich voor de zaak hard gemaakt.
Bestuurslid Hugo van der Parre spreekt van een “mooi resultaat, niet een eindproduct, maar het begin van een meer vruchtbare omgang met ambtenaren op het terrein van de WOB.”

De aanbevelingen van de Ombudsman komen in dezelfde week dat D66 en GroenLinks juist een wetsvoorstel voor een nieuwe WOB doen, waarin de Ombudsman ook een grotere rol krijgt toebedeeld.

Lees de Aanbevelingen WOB van de Nationale Ombudsman hier.