Conferentie

VVOJ2013 verslag: visualisatie met gratis tools

Titel: Visualisatie met gratis tools
Datum: 16 november 2013
Tijd: 14:00 – 15:15
Sprekers: Petra ter Doest en Esther van Rijswijk
Deelnemers: 9

door Eva Visscher

Petra ter Doest en Esther van Rijswijk kwamen een aantal jaren geleden op het idee en het is nu al een succes. Zoals de site het ook al noemt: Mattermap schept orde in de informatiechaos en brengt verschillende kwesties in kaart. Je volgt het drie-stappenplan:
1. Verzamelen
2. Ordenen
3. Publiceren

Het begint met het afbakenen van het onderwerp. Je formuleert een centrale vraag. Vervolgens haal je eenvoudig informatie over standpunten en citaten rondom jouw onderwerp (centrale vraag) van internet. Je zet alles wat bij elkaar hoort bij elkaar. Bronvermelding van de door jou verzamelde informatie gaat vanzelf, want de linkjes komen mee. In je internetbalk staat een link met ‘map this’. Op deze manier kan je je eigen gemaakte Mattermap delen met wie je maar wil.

Ter Doest en Van Rijswijk wonnen een aantal jaar geleden de Onderwijs Award. ,,We hadden niet verwacht dat dit ook zo’n goede methode zou zijn voor het onderwijs. Maar het is natuurlijk heel leuk voor de kennisoverdracht, de mediawijsheid en het middelbaar en hoger onderwijs.’’ Iedereen is bij het gebruik van Mattermap vrij in wat ‘ie doet. Je kan overzicht creëren om een zaak duidelijker te maken voor jezelf ,maar ook een punt maken, je mening geven. Het ligt er maar net aan welk doel je voor ogen hebt.

Je laat bij het maken niet alleen de voor- en tegenargumenten naar voren komen, maar je kan verschillende ‘posities’ maken. Bijvoorbeeld voor, tegen, eens maar.. of oneens maar… Je kan aan elke ‘positie’ enorm veel standpunten, meningen hangen, die de betreffende ‘positie’ illustreren of onderbouwen.

Ter Doest vertelt Mattermap heel graag verder uit te willen breiden. Het mooiste zou zijn wanneer journalisten en andere gebruikers hun eigen opmaak zouden kunnen kiezen, en verschillende achtergrondkleuren kunnen gebruiken. Ook een wens: de mogelijkheid om de informatie in de Mattermap gelaagd te presenteren, met bijvoorbeeld eerst de centrale vraag en vervolgens de achterliggende informatie ,,Zo bouw je een verhaal echt op.’’

Voor journalistiek gebruik is Mattermap een manier om orde en duidelijkheid te scheppen in ingewikkelde materie. Het resultaat is feitelijk een infographic, een helder overzicht van de verschillende invalshoeken van waaruit de journalist z’n onderwerp benadert. Ook handig om in één oogopslag duidelijk te maken welke standpunten er zijn in een mediagevoelige kwestie.

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk