Conferentie, Kenniscentrum

VVOJ2013 verslag: Data opschonen

Titel: Data opschonen
Datum en tijd: 16 november, 2013, 10:45 uur
Spreker: Arlen Poort (NRC)
Aantal deelnemers: ongeveer 25

door Guus Daamen

Volgens Arlen Poort, hoofdredacteur en datajournalist van NRC, is OpenRefine (voorheen GoogleRefine) een ‘automagisch’ programma en erg geschikt voor het opschonen van bepaalde datalijsten.

In zijn workshop leerde hij de journalisten te werken met het programma dat vooral erg geschikt is voor terugkerende zaken zoals de jaarlijkse lintjesregen. Hij leerde de journalisten het script van het programma, dat voor sommige werd aangezien als hogere ICT-kunde. Ook Poort zelf moest regelmatig de ‘Hulp-functie’ van het programma erbij pakken. Maar als je eenmaal een script hebt geschreven, kun je daar ieder jaar weer gebruik van maken.

Het programma zoekt voor je uit wat dezelfde naam heeft, en wat niet, maakt verschillende lijsten, selecteert de lijsten en maakt een handig overzicht zodat je alleen nog op de grafiekknop hoeft te drukken, of wat je dan ook maar wil maken. ,,Als ik jullie was zou ik gewoon thuis even uitproberen wat je er allemaal mee kan, en dat is heel veel’’, zei Poort over het programma dat nog wel steeds van Google is, ondanks de naamwijziging.

,,Voor journalisten is ‘Tekst Facet’ de belangrijkste functie van Refine’’, zei hij tijdens zijn workshop tijdens het VVOJ-congres. Het programma herkent bepaalde tekst vormen en zoekt naar een match. Daarmee kan je uit onoverzichtelijke Excel-bestanden toch een mooie tabel krijgen. Die kan je opslaan en vervolgens gebruiken in een spreadsheet of in grafieken.

Het programma gaat via het opgegeven script op  zoek naar overeenkomsten en op basis daarvan zijn dan weer heel makkelijk lijstjes te maken. Omdat er veel werd uitgelegd over het programma en het script dat je moet kunnen schrijven, was aanwezigheid bij de workshop  toch echt noodzakelijk om een goed beeld te krijgen van OpenRefine. Of zoals Arlen Poort de journalisten adviseerde: ,,Ga zelf even een regenachtige zaterdagmiddag klooien met het programma en je leer het vanzelf.’’’

 

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

We are organizing an intensive master class on finding, validating and processing footage. Never before has the Washington Post given such an insight into its own methodology.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk