Conferentie, Kenniscentrum

VVOJ2013 verslag: Data? Geen Data!

Titel: Data? Geen Data!
Datum: Zaterdag 16 november 2013
Tijd: 9.00 tot 10.15
Spreker: Jennifer LaFleur
Aantal deelnemers: 25

door Roelinde Bosch

Zijn er nergens data te vinden over het onderwerp van je verhaal? Maak je eigen data! Jennifer LaFleur heeft dit al meerdere keren gedaan. Tijdens deze workshop legt ze aan de hand van voorbeelden uit hoe je je eigen database kan maken met zelf verworven data.

LaFleur onderzocht samen met haar collega’s tweehonderd van de tweeduizend brieven die waren verstuurd met aanvragen voor een presidentieel pardon. Om zo een beeld te krijgen of blanke gedetineerden eerder een presidentieel pardon krijgen dan gedetineerden met een andere huidskleur. Hier bestonden nog geen data over. LaFleur analyseerde de woordkeuze en het taalgebruik in de brieven. Hieruit bleek dat blanke gedetineerden vier keer meer kans op slagen hadden dan gedetineerden met een andere huidskleur.

Om te zorgen dat je data kloppen kan je als journalist de volgende dingen doen:

  • Houd altijd rekening met een foutmarge van 4 tot 5 procent
  • Laat je data altijd checken door een expert, maar laat je verhaal niet lezen
  • Zorg dat je zeker weet dat er geen andere data over het onderwerp bestaan. Dan is al je werk namelijk voor niks gedaan.
  • Test je data voordat je in de materie duikt
  • Vind de juiste methode
  • Houd gedetailleerde aantekeningen bij om je methode te kunnen uitleggen

Wat zijn géén legitieme data:

  • Internet polls
  • Radio en televisie polls
  • Vox pop

Er zijn verschillende programma’s om je data in te voeren. LaFleur geeft de voorkeur aan Mechanical Turk van Amazon. Dan hoef je de data zelf niet in te voeren, maar wordt dat voor je gedaan. “Maar je kan het ook gewoon in Excel verwerken,” legt LaFleur uit.

Vanuit het publiek komt de vraag wat LaFleurs belangrijkste doel als journalist is: “Het beleid veranderen, het verschil maken. We doen iets dat andere mensen ook weer kunnen gebruiken in hun research en het is een dienst aan de gemeenschap,” legt ze met een glimlach uit.

 

 

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk