Conferentie, Kenniscentrum

VVOJ2013: de gevaren van de informatiemaatschappij

Titel: de gevaren van de informatiemaatschappij
Datum: vrijdag 15 november 2013
Tijd: 15:45 – 17:00 uur
Spreker: Dennis Broeders.
Moderator: Miro Lucassen.
Aantal deelnemers: ongeveer 30.

door Ivar Bonder

‘De overheid wil uiteindelijk alles digitaliseren en wil dat in 2017 voor elkaar hebben.’ Zo eindigt Dennis Broeders zijn korte introductie over de enorme groei van de informatiemaatschappij, om vervolgens van gedachten te wisselen over onderzoeksverhalen met betrekking tot de ICT en de overheid. Broeders is onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en aan de Erasmus Universiteit.

‘De haalbaarheid van het plan van de overheid om alles te digitaliseren valt te betwisten. Op dit moment kun je als burger nog een brief sturen, maar dat kan binnenkort niet meer. Een groep burgers kan niet goed overweg met ICT. Radar heeft hier samen met een ombudsman onderzoek naar gedaan. Daar kwam uit dat het vertrouwen ten opzichte van de ICT-mogelijkheden van de overheid, zoals DigiD, niet groot is.

De overheid blijft te veel in het nu zitten en moet meer vooruitdenken omtrent de technische mogelijkheden. De overheid doet er op dit moment niet zoveel mee’, aldus Broeders.

Vanuit het publiek kwam de vraag wat de prioriteiten van Den Haag zijn ten aanzien van ICT. De transparantie en de accountability zijn volgens Dennis Broeders de twee voornaamste prioriteiten. Met transparantie bedoelt Broeders dat ‘de overheid de technische mogelijkheden moet weergeven op een manier die helder is voor de burgers’. Accountability, ofwel verantwoording, is een tweede prioriteit. ‘Er wordt nog te weinig ingecalculeerd dat het ook fout kan gaan. Vooral in de beginfase van een technische ontwikkeling gaat het mis. Daar dient iemand voor te worden geregeld, maar dit wordt niet gedaan’.

Welke onderzoeksverhalen we kunnen verwachten kan Broeders niet met honderd procent zeggen. ‘Wacht op het volgende dossier dat uitkomt, bijvoorbeeld dat van DigiD.’

Tips van Broeders voor publicaties over dit onderwerp zijn het CPB en Tilt Tilburg Het publiek droeg als suggestie sites de www.narcis.nl en www.lectoren.nl aan.

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk