Conferentie

VVOJ2013 verslag: Nieuws bij de gemeente

Titel: Waar moeten journalisten komend jaar de verhalen zoeken? Nieuws bij de gemeente.
Datum: 16 november, 9.00-10.15
Spreker: Louis Dolmans
Moderator: Boudewijn Warbroek

door Jolien Marinus

Boudewijn Warbroek vraagt om inbreng uit de zaal, de workshop moet interactief worden. “Bestook Louis met vragen!”. Louis Dolmans was onderzoeker en op dit moment is hij , ondanks dat hij nooit heeft geleerd voor iets politieks, wethouder van gemeente Lingewaard. Als onderzoeker was hij een onafhankelijk waarnemer en dat is hem goed bevallen.

Volgens Dolmans is er een groot verschil tussen de manier waarop onderzoekers en journalisten interviewen. “Onderzoekers zijn terughoudend en neutraler, terwijl journalisten er stevig op inhakken, soms zelfs agressief. Als je je dan hebt voorgenomen iets niet te vertellen, vertel je het ook niet.”

Geduld en terughoudendheid leveren volgens Dolmans meer informatie op, omdat dit vertrouwen wekt. “De geïnterviewde houdt zich maar met één vraag bezig: kan ik die man tegenover mij vertrouwen?”

Dolmans wil in zijn gemeente ‘keukentafelgesprekken’ gebruiken om bijvoorbeeld te kunnen bepalen hoeveel geld een inwoner krijgt voor speciale zorg. De keukentafelgesprekken worden op dit moment nog niet gevoerd. Als de gemeente straks zelf budget krijgt voor zorg, kan ze dat deels naar eigen inzicht inzetten.

“Wat we overhouden kunnen we vrij besteden.” Dolmans wil best z’n voorkeur laten bepalen door de vraag in welk huis er koffie en gebak wordt geserveerd, of een glas water. “De grootste willekeur is iedereen gelijkstellen. Ik loop liever op deze manier risico dan dat ik één lijn trek.”

Volgens Dolmans moet je grote beslissingen niet met je hoofd, maar met je hart nemen. Succes geeft een kick en dan ga je meer risico nemen. Dat risico wordt beloond waardoor je het steeds blijft proberen. Het is normaal menselijk gedrag, volgens Dolmans.

“Er zijn 35 tips waarmee je geld binnen kunt halen dat mensen niet willen geven.”

Belangrijker is wat je gevoel zegt.

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk