Conferentie

VVOJ2013 verslag: Nieuws bij de gemeente

Titel: Waar moeten journalisten komend jaar de verhalen zoeken? Nieuws bij de gemeente.
Datum: 16 november, 9.00-10.15
Spreker: Louis Dolmans
Moderator: Boudewijn Warbroek

door Jolien Marinus

Boudewijn Warbroek vraagt om inbreng uit de zaal, de workshop moet interactief worden. “Bestook Louis met vragen!”. Louis Dolmans was onderzoeker en op dit moment is hij , ondanks dat hij nooit heeft geleerd voor iets politieks, wethouder van gemeente Lingewaard. Als onderzoeker was hij een onafhankelijk waarnemer en dat is hem goed bevallen.

Volgens Dolmans is er een groot verschil tussen de manier waarop onderzoekers en journalisten interviewen. “Onderzoekers zijn terughoudend en neutraler, terwijl journalisten er stevig op inhakken, soms zelfs agressief. Als je je dan hebt voorgenomen iets niet te vertellen, vertel je het ook niet.”

Geduld en terughoudendheid leveren volgens Dolmans meer informatie op, omdat dit vertrouwen wekt. “De geïnterviewde houdt zich maar met één vraag bezig: kan ik die man tegenover mij vertrouwen?”

Dolmans wil in zijn gemeente ‘keukentafelgesprekken’ gebruiken om bijvoorbeeld te kunnen bepalen hoeveel geld een inwoner krijgt voor speciale zorg. De keukentafelgesprekken worden op dit moment nog niet gevoerd. Als de gemeente straks zelf budget krijgt voor zorg, kan ze dat deels naar eigen inzicht inzetten.

“Wat we overhouden kunnen we vrij besteden.” Dolmans wil best z’n voorkeur laten bepalen door de vraag in welk huis er koffie en gebak wordt geserveerd, of een glas water. “De grootste willekeur is iedereen gelijkstellen. Ik loop liever op deze manier risico dan dat ik één lijn trek.”

Volgens Dolmans moet je grote beslissingen niet met je hoofd, maar met je hart nemen. Succes geeft een kick en dan ga je meer risico nemen. Dat risico wordt beloond waardoor je het steeds blijft proberen. Het is normaal menselijk gedrag, volgens Dolmans.

“Er zijn 35 tips waarmee je geld binnen kunt halen dat mensen niet willen geven.”

Belangrijker is wat je gevoel zegt.

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

We are organizing an intensive master class on finding, validating and processing footage. Never before has the Washington Post given such an insight into its own methodology.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk