Conferentie, VVOJ Activiteiten

VVOJ2013 verslag: Ronde Tafel Onderwijs Onderzoeksjournalistiek

Titel: Ronde Tafel Onderwijs Onderzoekjournalistiek
Datum: 16 november 2013,  10:45 – 12:00 uur
Sprekers: Wilma Lagendijk, Adriana Homolova, Tobias Pieffer, Mark Briggs en Bart van Teeffelen
Moderator: Gerard Smit
Aantal deelnemers: ongeveer 25

Door Jeanine Bakker

Studenten en docenten van verschillende hogescholen kwamen in deze workshop bijeen. De studenten vertelden wat zij gedaan hadden in het kader van onderzoeksjournalistiek. Ook de problemen kwamen aan bod, zoals de onvindbaarheid van mensen en wederhoor willen toepassen terwijl dit bijna onmogelijk is.

Wat heeft de student nu eigenlijk gehad aan haar opleiding tijdens het onderzoek? Wilma Lagendijk van Windesheim, Zwolle gaf aan veel te hebben aan haar docenten tijdens haar onderzoek. Adriana Homolova vertelde dat zij bezig was met datajournalistiek.

Zij bekeek de corruptie van de Slowaakse overheid. Hier werd duidelijk dat de basis vanuit school kwam. Studenten met een specifieke interesse vinden hun weg vanzelf wel, zo gaf haar docente aan. Om deze studenten te helpen worden ze gekoppeld aan mensen vanuit een andere opleiding, die meer over een onderwerp weet.

De Hogeschool van Utrecht leverde student Tobias Pieffer, hij deed onderzoek naar de journalistiek zelf. Samen met andere studenten maakte hij een nieuwsplatform, waar kleine nieuwsbedrijven van kunnen afkijken en leren.

Docent Bart van Teeffelen vertelde over het project van zijn Tilburgse studenten. De studenten werken voor opdrachtgevers, waar ze nieuwe ideeën voor media kunnen pitchen. De studenten leren om een concept te leveren, in plaats van losse artikelen. Vanuit het publiek kwam de vraag hoe je bij zo’n project studiepunten toekent. Het gaat namelijk om doorlopende projecten.

Van Teeffelen gaf aan dat er gekeken wordt naar het proces, zoals de realisatie van de vooraf gestelde leerdoelen. Ook het uiteindelijke product wordt beoordeeld.

Tenslotte ging de Amerikaanse Mark Briggs nog de discussie aan over ‘entrepreneurial journalism’. Volgens Briggs moeten journalisten ondernemend worden.  Bijvoorbeeld samenwerken met mensen die vaardigheden bezitten die je zelf niet bezit. Het is belangrijk om studenten hierbij betrekken, zodat ze innovatieve ideeën kunnen testen.

 

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk