Conferentie, VVOJ Activiteiten

VVOJ2013 verslag: Ronde Tafel Onderwijs Onderzoeksjournalistiek

Titel: Ronde Tafel Onderwijs Onderzoekjournalistiek
Datum: 16 november 2013,  10:45 – 12:00 uur
Sprekers: Wilma Lagendijk, Adriana Homolova, Tobias Pieffer, Mark Briggs en Bart van Teeffelen
Moderator: Gerard Smit
Aantal deelnemers: ongeveer 25

Door Jeanine Bakker

Studenten en docenten van verschillende hogescholen kwamen in deze workshop bijeen. De studenten vertelden wat zij gedaan hadden in het kader van onderzoeksjournalistiek. Ook de problemen kwamen aan bod, zoals de onvindbaarheid van mensen en wederhoor willen toepassen terwijl dit bijna onmogelijk is.

Wat heeft de student nu eigenlijk gehad aan haar opleiding tijdens het onderzoek? Wilma Lagendijk van Windesheim, Zwolle gaf aan veel te hebben aan haar docenten tijdens haar onderzoek. Adriana Homolova vertelde dat zij bezig was met datajournalistiek.

Zij bekeek de corruptie van de Slowaakse overheid. Hier werd duidelijk dat de basis vanuit school kwam. Studenten met een specifieke interesse vinden hun weg vanzelf wel, zo gaf haar docente aan. Om deze studenten te helpen worden ze gekoppeld aan mensen vanuit een andere opleiding, die meer over een onderwerp weet.

De Hogeschool van Utrecht leverde student Tobias Pieffer, hij deed onderzoek naar de journalistiek zelf. Samen met andere studenten maakte hij een nieuwsplatform, waar kleine nieuwsbedrijven van kunnen afkijken en leren.

Docent Bart van Teeffelen vertelde over het project van zijn Tilburgse studenten. De studenten werken voor opdrachtgevers, waar ze nieuwe ideeën voor media kunnen pitchen. De studenten leren om een concept te leveren, in plaats van losse artikelen. Vanuit het publiek kwam de vraag hoe je bij zo’n project studiepunten toekent. Het gaat namelijk om doorlopende projecten.

Van Teeffelen gaf aan dat er gekeken wordt naar het proces, zoals de realisatie van de vooraf gestelde leerdoelen. Ook het uiteindelijke product wordt beoordeeld.

Tenslotte ging de Amerikaanse Mark Briggs nog de discussie aan over ‘entrepreneurial journalism’. Volgens Briggs moeten journalisten ondernemend worden.  Bijvoorbeeld samenwerken met mensen die vaardigheden bezitten die je zelf niet bezit. Het is belangrijk om studenten hierbij betrekken, zodat ze innovatieve ideeën kunnen testen.

 

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk