Conferentie

VVOJ2013 Verslag: Verhalen van 2014. Verkiezingen. Volg het geld – Europees.

Titel: Verhalen van 2014: VERKIEZINGEN: Volg het geld – Europees.
Datum: 15 november 2013,  14:00 uur
Sprekers: Sigrid Melchior
Aantal deelnemers: 30

door Robert van ‘t Wout

Steeds meer journalisten gaan verslag doen over de EU. Het level of interest stijgt naar aanloop van de verkiezingen. Elke nieuw probleem waar Europa een wet voor wilt ontwikkelen begint bij de Europese Commissie. Elk probleem krijgt een eigen Roadmap. Een document waarin uitgelegd wordt wat precies het probleem is, en hoe ze dat wellicht gaan aanpakken.

Expertise mist bij de Europese Commissie, hierdoor nodigen ze mensen uit die wel de expertise hebben over een bepaald onderwerp. Deze zogehete expert groups bestaan uit leden van de lidstaten. De uiteindelijke wet die via het Europees Parlement doorgevoerd wordt, komt meestal voort uit de ideeën die deze expert groups vaak al 2 jaar eerder hebben besproken en opgesteld.

De eerste stappen richting een wet worden hier gezet en daarna wordt er niet veel meer verandert. Om goed onderzoek te doen kan je zoeken in het register van deze expert groups. Je kan hier zoeken op namen en trefwoorden, maar de zoekmachine is ingewikkeld en een deel van de documenten in het Frans.

Vote Watch Europe (www.votewatch.eu) is een onafhankelijke website met informatie over alle Europese parlementsleden. Hier is ook informatie te vinden over verantwoordelijkheden over rapporten, het aantal gestelde vragen ect. Ook zeker niet onbelangrijk voor een nieuw artikel; hier is ook te vinden hoe vaak een parlementariër eigenlijk aanwezig is.

De leden van het Europese Parlement missen expertise om zelf een keuze te maken om voor of tegen te stemmen. Vaak stemmen ze dus wat de partij van ze verwacht, maar via Vote Watch kan je zien parlementsleden dat inderdaad wel doen. Stemmen van leden kunnen gerangschikt worden op ‘loyal’ of ‘rebel’ waarna er heel snel te zien is wie vaak tegen zijn eigen partij stemt.

Lobbyisten zitten overal. Daar waar de eerste stappen gezet worden, bij de expert groups, daar zitten de meeste. Sterker nog ze bestaan veelal uit gezanten van grote multinationals. Er bestaat gelukkig ook een register voor lobbyisten. Een trefwoord is genoeg om de lobbyisten te vinden die iets over dat onderwerp vinden. Namen, bedragen en informatie over bedrijven staan hier ook gemeld. Niet dat lobbyisten nu zo slecht zijn, het Europees parlement heeft ze hard nodig, maar voor nieuwe artikelen is het handig te zien welke bedrijven invloed kunnen uitoefenen.

Het EU budget is omstreden. De publieke opinie is dat er altijd en overal te veel geld aan wordt uitgegeven. Iedere lidstaat stopt geld in het fonds. 80 procent daarvan gaat terug naar de landen. Een groot deel daarvan zijn subsidies voor de agrarische sector. Het ene land is hier meer open over dan de ander. Farmsubsidy.org en het kleine zusje fishsubsidy.org helpen journalisten wanneer zij willen uitzoeken wie wat krijgt en vooral, waarom.

Financial Transparency System (FTS) heeft het EU budget op hun website staan. Een trefwoord, bijvoorbeeld een stad, levert resultaten op van bijvoorbeeld welke instituten in deze stad geld ontvangen hebben.

Waar dus te beginnen met een verhaal?

Ga vanuit je eigen interesse op zoek in de registers. Bovenstaande registers staan vol met verborgen informatie. De golfclub om de hoek dat agrarische subsidie ontvangt of een vaag instituut waar tonnen naar toe gaan? Volg het geld en vind het verhaal.

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk