Nieuws, VVOJ Vereniging

Jaarcijfers en (concept)jaarverslag 2012

13318195-een-euro-op-een-stapel-euro-39-sOp verzoek van de Algemene Ledenvergadering van 17 november 2012 publiceert de VVOJ haar (concept)jaarverslag (inclusief verklaring kascommissie en toelichting op de cijfers) en accountantsrapport in een vroeger stadium dan voorheen op het besloten deel van de website. Dit om de financiële transparantie richting VVOJ-leden te vergroten. Met ingang van 2014, en in lijn met de nieuwe regels voor behoud van de ANBI-status, zullen balans en winst- en verliesrekening al voor 1 juli van dat jaar openbaar gemaakt worden.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 november 2013 in Zwolle kunnen de leden het Jaarverslag goedkeuren en nadere toelichting op de Jaarcijfers verkrijgen. De stukken zullen dan algemeen toegankelijk worden.

 

Penningmeester Piet Depuydt licht kort toe waarom deze vroege publicatie van de Jaarstukken is toegezegd aan de leden.

“Beste collega’s,

Deze zomer zijn de bestuursleden van de VVOJ, na bijeenroeping van de kascommissie, akkoord gegaan met de jaarrekening en het concept jaarverslag over het afgelopen boekjaar 2012. Zoals afgesproken op de vorige algemene vergadering publiceert de VVOJ vanaf dit jaar haar cijfers (zowel de balans en winst- en verliesrekening, als de toelichting) in een vroeger stadium op het besloten deel van haar website. Dit om alle leden tijdig en in voldoende mate in te lichten over de financiële toestand van onze vereniging.
Op de komende algemene vergadering,  dit jaar tijdens het VVOJ-Congres van 15 en 16 november  in Zwolle, zullen de leden dan de gelegenheid krijgen om deze jaarrekening definitief goed te keuren, waarna de stukken openbaar gemaakt zullen worden.
Om volledig in regel te zijn met de nieuwe ANBI-regels waaraan de vereniging vanaf 2014 moet voldoen, zal de VVOJ vanaf volgend jaar haar balans en winst- en verliesrekening, inclusief de toelichting, voortaan nog vroeger – uiterlijk op 30 juni na afloop van ieder boekjaar – openbaar toegankelijk maken op de website. Dit zal de financiële transparantie van de vereniging nog meer ten goede komen.
Met vriendelijke groeten,

Piet Depuydt,
Penningmeester VVOJ”

Concept Jaarverslag 2012(inloggen vereist)
Accountantsrapport 2012 (inloggen vereist)

Gerelateerde artikelen

Al zo’n twee decennia lang inspireren Journalismfund Europe en Thomas More Hogeschool Mechelen mensen om via het postgraduaat Internationale Researchjournalistiek hun stap in de onderzoeksjournalistiek te wagen. De eenjarige opleiding serveert niet alleen de beste tools, technieken en onderzoeksmethoden, maar zet ook in op schrijfvaardigheid en cross-border samenwerkingen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk