Nieuws

Subsidie beschikbaar voor vernieuwende ideeën

geldDe zesde ronde van de Persinnovatieregeling is vandaag van start gegaan: vernieuwende ideeën in de journalistiek kunnen tot 9 september bij het Stimuleringsfonds voor de Pers worden ingediend. De beste en meest kansrijke ideeën worden voor de helft financieel gesteund tot een bedrag van een ton voor rechtspersonen en een halve ton voor natuurlijke personen. Het vernieuwende idee hoeft nog niet gelijk een uitgewerkt voorstel te zijn, dat komt in een later stadium. Indienen kan hier. De gesubsidieerde voorstellen uit de vijfde ronde vind je hier en een overzicht van alle eerder toegewezen aanvragen staat hier. Het Stimuleringsfonds voor de Pers was onlangs ook aanwezig bij het VVOJ Café over fondsen en financiering.

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk