Nieuws

Hoofdredacteur Arena: “De gemeente probeert ons monddood te maken”

Een kritisch verhaal over een ambtenaar kan weekblad Arena wel eens erg duur komen te staan, nu de gemeente Landerd in reactie de gemeenteberichten terugtrekt – een belangrijke inkomstenbron voor lokale nieuwsmedia. Arena laat het daar niet bij zitten en eist maandagochtend bij de Bossche rechtbank in een kort geding dat het contract wordt uitgediend. Hoofdredacteur Sergio Boutkan klinkt strijdvaardig: “De gemeente probeert ons monddood te maken, maar we laten ons niet zomaar aan de kant schuiven.” UPDATE: Arena krijgt gelijk van de rechter. Download: vonnis (pdf).

Tekst: Arno Kersten

In de gemeente Landerd is veel te doen over een geitenstal-vergunning ten tijde van de Q-Koorts. De kwestie is onderwerp van een raadsenquête geworden. Een gemeente-ambtenaar verklaarde onder ede dat hij er geen contact met de provincie over had gehad, terwijl Arena over informatie beschikte dat er wel degelijk gebeld was. In een artikel in de editie van 1 februari met de kop ‘Ambtenaar pleegt meineed’ noemde Arena de ambtenaar bij naam.

Waar neemt de gemeente aanstoot aan?
Boutkan: “Ze zijn vooral erg verbolgen dat we de naam van de ambtenaar hebben genoemd. Het is een kleine gemeenschap, iedereen kent elkaar. De raadsenquête is uitgezonden met het naambordje van de ambtenaar in beeld. Het is dan een beetje raar om opeens met initialen te gaan werken.”

Volgens de gemeente zou er een journalistieke code zijn die voorschrijft dat je ambtenaren niet met naam mag noemen?
“Ja, dat zeggen ze iedere keer. Maar ik ken die code niet. De Raad voor de Journalistiek ook niet, hebben ze me laten weten.”

Wat kan Arena zichzelf aanrekenen?
“Bij meineed moet er sprake zijn van drie dingen: liegen, onder ede, en het moet opzettelijk zijn. Dat het opzettelijk was, is moeilijk honderd procent te bewijzen, hoewel het zeer aannemelijk is. Maar met de kwalificatie meineed zijn we wellicht op de stoel van de rechter gaan zitten. Dat neemt niet weg dat we achter de feiten staan. Die zijn ook niet weersproken.”

De gemeente heeft het contract van de gemeenteberichten, dat loopt tot 1 juli, opgezegd per 9 maart. Staat er in het contract dat Arena ‘geen belastende of tendentieuze informatie mag publiceren die de gemeente kan schaden’?
“Ja, die clausule staat in het contract dat ooit door de uitgever is ondertekend. Maar ik vraag me af of zo’n clausule rechtsgeldig is. Verderop in hetzelfde contract staat dat bij een geschil over de journalistieke inhoud de gemeente zich tot de Raad voor de Journalistiek kan wenden. Dat hebben ze niet gedaan. Ik kan me voorstellen dat een rechter de gemeente gebiedt die stap eerst te zetten. In plaats daarvan hebben ze per direct de gemeenteberichten stopgezet. Op die manier probeert de gemeente ons monddood te maken.”

Wat zegt deze kwestie over de kwetsbaarheid van de lokale journalistiek?
“Op het moment dat je financieel kwetsbaar bent, moet je kennelijk op je tellen passen. Voor lokale nieuwsmedia zijn de gemeenteberichten een belangrijke inkomstenbron, naast de advertenties. Het is ongehoord dat een gemeente een krant financieel onder druk zet omdat ze het niet eens is met berichtgeving. Burgers hebben er recht op om te weten wat er gebeurt in hun gemeente. We nemen die taak heel serieus. In 2007 brachten we al eens verkiezingsfraude aan het licht. We zijn geen sufferdje dat zich zomaar aan de kant laat schuiven. Dat wordt gewaardeerd door onze lezers.”

Op 20 april is er een trainingsdag voor lokale en regionale journalisten.

Gerelateerde artikelen

Met Agnes Walton (Klimaatjournalistiek), Jacqui Banaszynski (Storytelling), Lode Barrezeele (Financiële Journalistiek), Henk van Ess (Search & AI), Wubby Luyendijk en Evert de Vos (Leidinggeven).

Algemene Ledenvergadering van de VVOJ. Neem deel op 27 mei 2024 om 20.00 via Google Meet. Jouw aanwezigheid en betrokkenheid zijn belangrijk voor de VVOJ.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk