Biografie

Jelke Bethlehem

Jelke BetlehemJelke Bethlehem (1949) werkt bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) als senior wetenschappelijk onderzoeker. Hij houdt zich vooral bezig met survey-methodologie. Dat is het hele terrein van het op verantwoorde wijze uitvoeren van surveys (enquêtes, peilingen). Hij is deskundige op het gebied van non-respons in surveys en internetpeilingen.

Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar in de survey-methodologie bij de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden.

Hij is samensteller van de ‘Checklist voor peilingen’. Met deze vragenlijst kan snel worden vastgesteld of een peiling iets voorstelt. Voor het ontwikkelen van deze checklist heeft het CBS samengewerkt met de NPSO (Nederlandstalig Platform voor Survey-Onderzoek) en de VVOJ.
Vrijwilligersactiviteiten

Van 2001 t/m 2012 was Jelke Bethlehem voorzitter en medewerker van Omroep Rijnwoude, de publieke lokale omroep in zijn woonplaats Rijnwoude. Voor deze zender was hij eindredacteur en presentator van het nieuwsprogramma Uit het Hart Gegrepen.

Links
* Personlijke website Universiteit Leiden
* Website Jelke Betlehem over opiniepeilingen
Persoonlijke website

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk