Conferentie

VVOJ2012 verslag: cross-border: the method

Titel: Cross Border: The Method
Datum: 17 november 2012
Tijd: 14:00-15:15 uur
Spreker: Brigitte Alfter
Aantal deelnemers: ongeveer 20

Verslag: Esther Coolen

In het begin van haar workshop vergelijkt journaliste Brigitte Alfter een Brits met een Deens artikel. Ze gaan beide over hetzelfde onderwerp, hebben dezelfde inhoud en zelfs de geraadpleegde contacten zijn identiek. De gelijkenissen zijn dus groot. Maar behalve de taal is er echter nog één groot verschilpunt, namelijk de datum. Het Britse artikel verscheen in juni 2010, terwijl het artikel uit Denemarken van een jaar eerder dateert. Hoe komt dat? Volgens mevrouw Alfter is de taal het grote struikelblok in de research naar verhalen.

De oplossing? Internationale samenwerking. Als journalist moet je jouw krachten – in dit geval je research – bundelen en over de grenzen heen werken. Voor je aan het onderzoeken slaat, moet je dus een deskundig team van journalisten vinden uit verschillende relevante landen. Je moet als het ware een internationale politiek voeren in Europa. Daarvoor lanceert Brigitte Alfter een nieuwe website, investigativestories.org. Die website is een soort van bibliotheek met goede en diepe research van andere journalisten. Het zou jouw zoektocht naar verhalen en collega’s dan ook enorm kunnen vergemakkelijken.

Andersom kan ook. Als jouw artikel reeds gepubliceerd is en je wil het verhaal achter de research graag bekend maken aan je collega’s, kan je dat dus doen via investigativestories.org. Die informatie kan voor hen dan als inspiratie dienen. Met andere woorden: de website dient als een ontmoetingsplaats om onderwerpen en ideeën met anderen te delen.

Het gaat in zijn werk als volgt… Je maakt een korte samenvatting van de belangrijkste informatie die je hebt gevonden tijdens je research. Dat doe je – heel belangrijk – in het Engels. Door slechts één internationale taal te gebruiken, is de informatie toegankelijk voor iedereen. Daarna kan je die samenvatting uploaden en categoriseren. Dat laatste is nodig zodat anderen je research gemakkelijk kunnen terugvinden.

Een vrouw uit het publiek vindt het fantastisch dat je verder kan bouwen op de research van anderen. Maar ze merkt op dat andere journalisten zo jouw idee gemakkelijker kunnen stelen. Ze vertelt dat ze daar al meerdere keren ervaring mee heeft gehad. Ze vreest dat de website investigativestories.org dat verschijnsel nog zou versterken.

Brigitte Alfter bevestigt de opmerking van de vrouw. Ze legt uit dat je research inderdaad niet beschermd is. Vanaf het moment dat je jouw informatie openbaar maakt, is het toegankelijk voor iedereen. Maar je laat met die publicatie ook zien dat jij de eerste bent. Jouw naam staat onder het artikel, samen met de datum van publicatie.

‘Journalists’ worst enemies are speed and competition,’ aldus journalist Seymour Hersh, die een dag eerder aanwezig was op het VVOJ Congres.

Brigitte Alfter gebruikte dat citaat in haar PowerPointpresentatie om aan te tonen dat je te allen tijde moet refereren naar – indien je er gebruik van maakt natuurlijk – andermans werk. Enkel op die manier kan je iemand verantwoordelijk houden voor zijn werk, verduidelijkt ze. Om die reden draagt ze het gebruik van copyright dan ook hoog in het vaandel.

 

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk