Conferentie

VVOJ2012 verslag: Investigating science, nonsense or no nonsense?

Titel: Investigating science, nonsense or no nonsense?
Datum: zaterdag 17 november 2012
Tijd: 10:45-12:00 uur
Sprekers: Piet Borst & Steven Stroeykens
Aantal deelnemers: 12

Verslag: Pieter Sips

Martin Enserink begint de sessie met het voorstellen van de twee gastsprekers. Piet Borst is moleculair bioloog. Hij schrijft o.a. sinds 2 jaar een column in het NRC Handelblad. De tweede spreker is Steven Stroeykens, wetenschapsredacteur bij De Standaard.

Begonnen wordt met een vraag die ook in de journalistiek sterk leeft. Waar vindt men de grote doorbraken?

Voorspellingen in de biologie zijn doorgaans ofwel trivia ofwel gewoon fout, stelt Borst. Pas op voor mensen die de toekomst gaan voorspellen. In de wetenschap is men niet gewend iets geheim te houden, en men is bovendien erg ijdel. Een wetenschapper zal niet op z’n woorden letten zoals een politicus. We zijn erg slecht in voorspellen wat de volgende doorbraak wordt, geeft Borst toe.

Zijn journalisten gemakkelijke prooien voor wetenschappers?

Borst vindt alvast van wel. Daarom heeft hij één tip: altijd dubbel checken! De asymmetrie in kennis tussen wetenschapper en journalist is groot. Je moet met een erg argwanende indruk tewerk gaan. Door hun overmaat aan kennis kunnen ze je gemakkelijk overdonderen.

Controleer of de uitspraken algemeen geaccepteerd zijn. Het kan altijd gewoon maar om een rare theorie gaan. De meeste wetenschappers zijn ten goede trouw, maar zo enthousiast over hun eigen ideeën, dat het wel eens ver van de waarheid kan liggen, weet Borst.

Stroeykens bevestigt dit. Er wordt niet genoeg nagecheckt, omdat er vertrouwen is in de expertise van wetenschappers. Andersom werkt het ook volgens hem. Wetenschappers kunnen een gemakkelijke prooi voor journalisten zijn.

Het is altijd belangrijk om belangenvermenging te checken. Aan de reactie van het publiek is op te merken dat dit topic erg leeft in de wetenschapsjournalistiek. Een aanwezige vraagt hoe je wetenschap van pseudowetenschap moet onderscheiden.

Wat zijn de rode vlaggen waardoor je aan wetenschappers kan herkennen dat ze het eigenlijk niet zijn?

Er zijn enkele criteria volgens Borst. Organisaties zoals de Gezondheidsraad, World Society of National Academy zijn betrouwbaar. Als ze een standpunt hebben zal dat wel kloppen. De betere instituten hebben een publiciteitscommissie om te checken of er geen onzin verteld wordt, zegt Borst.

Ze controleren of er geen onwaarheden in de krant komen. Het is belangrijk dat bijvoorbeeld kankerpatiënten niet op het verkeerde been worden gezet met foute informatie van enthousiastelingen. Stroeykens merkt dan weer op dat je veel meer te weten komt als je met een wetenschapper praat dan wanneer je met een PR-dienst spreekt.

 

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk