Conferentie

VVOJ2012 verslag: how to report on the economic crisis

Titel: Expert track: Journalists and experts answer questions from the audience on a particular topic. Session 4: How to report on the economic crisis.
Datum:
  zaterdag 17 november 2012
Tijd: 09:00-10:15 uur
Sprekers: Piet Depuydt en Jaap Koelewijn
Moderator:
Paul van der Cingel 
Aantal deelnemers: 25

Verslag:  Gilles Van Goethem

De bronnen die Nederlandse en Belgische journalisten gebruiken in hun berichtgeving over de economische crisis zijn vaak erg nationaal gekleurd.

‘Veel journalisten maken een fout door te denken dat ABN Amro en Heineken nog steeds Nederlandse bedrijven zijn’, stelt Jaap Koelewijn, hoogleraar Corporate Finance aan de Nyenrode Business Universiteit.

‘Dat komt doordat de focus in onze maatschappij nog altijd heel nationaal gericht is. Wanneer het over de eurocrisis gaat, zie je bijvoorbeeld dat mensen aan ‘nationale oplossingen’ denken eerder dan  het bredere plaatje te zien.’

Koelewijn wordt daarin bijgevallen door De Tijd-journalist Piet Depuydt.

‘Journalisten zouden wat vaker hun buitenlandse collega’s moeten contacteren om aan goede informatie te geraken’, vindt Depuydt.

‘Die wisselwerking kan voor beide partijen erg interessant zijn. Het is soms een uitdaging,  maar de mogelijkheden zijn er wel met dank aan het internet en sociale media. Het belang van een goed uitgebouwd én onderhouden internationaal netwerk kan niet genoeg onderstreept worden’, zo besluit Depuydt.

 

 


 

 

 

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk