Conferentie

VVOJ2012 verslag: how to report on the economic crisis

Titel: Expert track: Journalists and experts answer questions from the audience on a particular topic. Session 4: How to report on the economic crisis.
Datum:
  zaterdag 17 november 2012
Tijd: 09:00-10:15 uur
Sprekers: Piet Depuydt en Jaap Koelewijn
Moderator:
Paul van der Cingel 
Aantal deelnemers: 25

Verslag:  Gilles Van Goethem

De bronnen die Nederlandse en Belgische journalisten gebruiken in hun berichtgeving over de economische crisis zijn vaak erg nationaal gekleurd.

‘Veel journalisten maken een fout door te denken dat ABN Amro en Heineken nog steeds Nederlandse bedrijven zijn’, stelt Jaap Koelewijn, hoogleraar Corporate Finance aan de Nyenrode Business Universiteit.

‘Dat komt doordat de focus in onze maatschappij nog altijd heel nationaal gericht is. Wanneer het over de eurocrisis gaat, zie je bijvoorbeeld dat mensen aan ‘nationale oplossingen’ denken eerder dan  het bredere plaatje te zien.’

Koelewijn wordt daarin bijgevallen door De Tijd-journalist Piet Depuydt.

‘Journalisten zouden wat vaker hun buitenlandse collega’s moeten contacteren om aan goede informatie te geraken’, vindt Depuydt.

‘Die wisselwerking kan voor beide partijen erg interessant zijn. Het is soms een uitdaging,  maar de mogelijkheden zijn er wel met dank aan het internet en sociale media. Het belang van een goed uitgebouwd én onderhouden internationaal netwerk kan niet genoeg onderstreept worden’, zo besluit Depuydt.

 

 


 

 

 

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk