Conferentie

VVOJ2012 verslag: Get creative part II

Titel: Get creative part II
Spreker: Karel van den Berg
Datum:  vrijdag 16 november 2012
Tijd: 15:45-17:00 uur

Verslag:  Xavier Vuylsteke de Laps, Kaat Meys, Andrei Diaconu

‘Nieuwe ideeën en verhalen vinden is de essentie van creatieve journalistiek’- Karel  van den Berg:

Elke journalist kent het gevoel. De feestdagen komen dichterbij en je zit voor je laptop te vloeken, want je kan maar geen goede invalshoek vinden voor dat hele Kerstgebeuren. Wel nu, Karel van den Berg, oprichter van de Mediapraktijk, heeft een simpele, maar efficiënte tip voor je.

De creativiteitscoach vindt dat de patronen van je brein, waarover elke mens beschikt, gebroken moeten worden. Gemakkelijkheidshalve volgt dat brein van ons namelijk liefst het patroon dat het al kent. Om dat doorbreken te bekomen, reikt de creativiteitscoach enkele trucjes aan.

“Journalistiek is als autorijden”, deelt hij de aanwezigen mee. “Schakelen gaat in het begin moeizaam, maar eens je het beet hebt, rijd je bijna op automatische piloot.”

En precies daar schuilt het gevaar.

Creativiteit betekent immers ‘patronen doorbreken’. Patronen zijn niet per definitie slecht, maar ze beïnvloeden het observatie- en perceptievermogen. Met op het eigen vakgebied toegespitste denk – en overlegtechnieken helpt van den Berg andere journalisten aan nieuwe invalshoeken, interessante thema’s en ‘out of the box’- ideeën .

Geïnspireerd door wetenschappers die tot de conclusie kwamen dat er 39 verschillende types verhalen zijn in romans en 22 in films, onderzocht hij hoeveel journalistieke invalshoeken mogelijk zijn. Het bleken er steeds achttien te zijn. Op basis van die kennis ontwikkelde hij een schema die journalisten helpt de achttien juiste vragen te stellen, om zo creatieve invalshoeken en verhalen te bedenken.

Volgens van den Berg zijn alle invalshoeken variaties op één van deze achttien vragen: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe, met de woorden “allemaal”, “ook” en “niet” erachter gezet. Verplicht jezelf om gedurende vijf minuten aan de hand van de achttien vragen alle mogelijke aspecten van een onderwerp op te schrijven.

Tijdens zijn lezing benadrukt Karel Van Den berg verder enkele keren dat het belangrijk is om tijdens het brainstormen geen ideeën af te schieten. Zeker voor jonge journalisten is het spannend om hun ideeën voor te stellen. Als de eindredacteur die vier keer na elkaar afschiet of erg kritisch is over deze ideeën, zal de journalist zijn ideeën voortaan voor zich houden.

 

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk