Conferentie

VVOJ2012 verslag: Working with data (Part II): getting what’s not available (English)

Titel: Working with data part II (English): Getting what’s not available
Datum: Vrijdag 15 november 2012
Tijd: 15:45-17:00 uur
Sprekers:  Jennifer LaFleur (Pro Publica) and David Donald (Center for Public Integrity).

Verslag: Yannick Jennen

De datajournalistieke pioniers David Donald en Jennifer Lafleur legden klaar en duidelijk uit hoe een datajournalistiek artikel correct geschreven hoort te worden. En hoe niet.

 1)     Je wilt niet als socioloog of statiscus overkomen. Gebruik dus termen die de lezers kunnen verstaan. Woorden als ‘standaardafwijking’ zijn uit den boze.

2)     Leg uit hoe je te werk bent gegaan. Vertel de lezer met andere woorden wat je hebt gedaan om tot je conclusie te komen. Verlies vooral tip 1 niet uit het oog!

3)     Zet nummers in grafieken of andere visualisaties. Mensen interesseren zich niet voor cijfers. Vergeet niet de gegevens te analyseren! Het gebeurt te vaak dat mooie diagrammen de kranten vullen, zonder dat de data daadwerkelijk geanalyseerd is.

4)     Het principe van ‘check, check and check again’ is de meeste journalisten (hopelijk) reeds gekend. Hetzelfde geldt voor datajournalistiek. Leg op het einde van de rit je analyse eens voor aan een expert.

5)     Waarschijnlijk ben je de enige journalist op de redactie die iets van statistiek kent. Je kan je collega’s dus onmogelijk vragen om je werk te controleren. Doe het gewoon zelf. Hetzelfde, helemaal opnieuw.

6)     Leg niet te snel verbanden. Een voorbeeld: In steden waar meer kinderen geboren worden, zijn er meer ooievaars. Dat komt niet door correlatie tussen het aantal kinderen en het aantal ooievaars, maar simpelweg omdat er in steden met meer geboortes meer mensen wonen, waardoor er meer huizen zijn en dus ook meer mogelijke nestplaatsen voor onze vliegende vrienden.

 

 

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk