Conferentie

VVOJ2012 verslag: Working with data (Part II): getting what’s not available (English)

Titel: Working with data part II (English): Getting what’s not available
Datum: Vrijdag 15 november 2012
Tijd: 15:45-17:00 uur
Sprekers:  Jennifer LaFleur (Pro Publica) and David Donald (Center for Public Integrity).

Verslag: Yannick Jennen

De datajournalistieke pioniers David Donald en Jennifer Lafleur legden klaar en duidelijk uit hoe een datajournalistiek artikel correct geschreven hoort te worden. En hoe niet.

 1)     Je wilt niet als socioloog of statiscus overkomen. Gebruik dus termen die de lezers kunnen verstaan. Woorden als ‘standaardafwijking’ zijn uit den boze.

2)     Leg uit hoe je te werk bent gegaan. Vertel de lezer met andere woorden wat je hebt gedaan om tot je conclusie te komen. Verlies vooral tip 1 niet uit het oog!

3)     Zet nummers in grafieken of andere visualisaties. Mensen interesseren zich niet voor cijfers. Vergeet niet de gegevens te analyseren! Het gebeurt te vaak dat mooie diagrammen de kranten vullen, zonder dat de data daadwerkelijk geanalyseerd is.

4)     Het principe van ‘check, check and check again’ is de meeste journalisten (hopelijk) reeds gekend. Hetzelfde geldt voor datajournalistiek. Leg op het einde van de rit je analyse eens voor aan een expert.

5)     Waarschijnlijk ben je de enige journalist op de redactie die iets van statistiek kent. Je kan je collega’s dus onmogelijk vragen om je werk te controleren. Doe het gewoon zelf. Hetzelfde, helemaal opnieuw.

6)     Leg niet te snel verbanden. Een voorbeeld: In steden waar meer kinderen geboren worden, zijn er meer ooievaars. Dat komt niet door correlatie tussen het aantal kinderen en het aantal ooievaars, maar simpelweg omdat er in steden met meer geboortes meer mensen wonen, waardoor er meer huizen zijn en dus ook meer mogelijke nestplaatsen voor onze vliegende vrienden.

 

 

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

We are organizing an intensive master class on finding, validating and processing footage. Never before has the Washington Post given such an insight into its own methodology.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk