Conferentie

VVOJ2012 verslag: Get creative (part I)

Titel: Get creative part I
Spreker: Karel van den Berg
Datum:  vrijdag 16 november 2012
Tijd: 14:00-15:15 uur

Onderstaande reacties van deelnemers aan de sessie werden verzameld door  Xavier Vuylsteke de Laps, Kaat Meys, Andrei Diaconu

Peter Leunissen, journalist bij De Stentor:
“Ik vond de workshop zeker leerrijk. Op een redactie heb je, net zoals tijdens de oefeningen in de workshop, weinig tijd om met een goed idee op te proppen te komen. Met de tips die hier gegeven werden, heb ik op vijf minuten tijd enkele goede invalshoeken gevonden. Ik zie mij deze technieken zeker gebruiken op de redactie. We werken met een klein team van mensen en als ik ze deze tips zou kunnen bijbrengen, zou dat de creativiteit op vlak van nieuwe ideeën zeker verbeteren.”

Billie Verpooten, studente Journalistiek Plantijn Hogeschool:
“Wat ik vooral zal onthouden, zijn de “Too”- en “Not”-vragen, die je over een onderwerp aan jezelf kan stellen, om zo tot nieuwe ideeën te komen. Het helpt me om de grenzen van mijn gewone denkpatronen te doorbreken. Ik heb met een vriendin al afgesproken om de tips voor ons te houden.”

Hans Van Dijk, onderzoeksjournalist bij Zembla:
“Het is interessant de materie eens vanuit een ander perspectief te bekijken. Ik herken de valkuilen wel heel erg die Van den Berg opsomt om creatief te zijn in de journalistiek. In de praktijk is het niet altijd gemakkelijk om de weerstand te overwinnen. Sommigen zijn tegen vernieuwing en kijken op tegen het extra werk dat het zou vragen. Af en toe moet men toch uit de comfortzone stappen. Vooral de praktische tips ga ik zelf eens proberen, grotendeels gebruikte ik die natuurlijk al, maar het is een handig lijstje met vragen.”

Tanja Van Bergen, hogeschooldocente Journalistiek in Utrecht en freelance journaliste:
“De drie pijlers van journalistiek vind ik doelgroepdenken, goed researchen en creatief zijn. Een eyeopener was voor mij dat het belangrijk is de grenzen af te bakenen waarbinnen je begint te brainstormen. Een andere belangrijke opsteker vind ik het belang van research. Toen we brainstormden, merkte ik hoeveel we al weten over het conflict in Israël. Het sleept al zo lang aan dat we er ook al heel veel over gelezen hebben en er dus al veel invalshoeken gebruikt zijn. Een andere tip van Van Den Berg is denken vanuit een goeie kop, dat levert bij mijn studenten echt briljante ideeën op.”

 

 

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk