Biografie

Ewoud Sanders

Ewoud Sanders (1958) is een Nederlands taalhistoricus en journalist. Hij is vaste medewerker van onder meer NRC Handelsblad (waar hij wekelijks een taalcolumn heeft, WoordHoek geheten) en het tijdschrift Onze Taal. Hij heeft een aantal taalboeken geschreven (zie onder). Daarnaast publiceert hij geregeld over het digitaliseren en ontsluiten van kranten, boeken en tijdschriften. Sanders heeft diverse bestsellers op zijn naam staan, waaronder Nooit meer uitslapen. Kleine kroniek van het moderne gezinsleven (2010, 10de herziene editie), Aarsrivalen, scheldkarbonades en terminale baden (2006, 6de herziene editie) en Jemig de pemig! De invloed van Van Kooten en De Bie op het Nederlands (1999).

In zijn taalboeken (de meeste zijn gratis te downloaden op zijn website) gaat Sanders doorgaans in op de geschiedenis van woorden en uitdrukkingen. Voor zijn onderzoek maakt hij gebruik van een grote, digitale taalbibliotheek in eigen beheer (ruim 9 miljoen pagina’s, ruim 5 miljard woorden). Hij geeft geregeld lezingen over hoe je zo’n materiaalverzameling kunt aanleggen en ontsluiten. Zo wijdde hij hieraan in 2009 de achttiende Bert van Selm-lezing (titel: De reïncarnatie van het boek. In zeven stappen een eigen digitale bibliotheek, uitgegeven door de Stichting Neerlandistiek Leiden).

In september 2011 verscheen van zijn hand Eerste Hulp Bij e-Onderzoek, een boekje over slimmer zoeken (op internet) en over slimmer documenteren. Het is in open access beschikbaar en werd gratis uitgereikt aan alle eerstejaarsstudenten in de geesteswetenschappen in Leiden en Amsterdam. Daarnaast werd het verspreid door de Koninklijke Bibliotheek. In december 2011 kreeg Sanders een donatie van 15.000 dollar van Google om het slimmer zoeken via internet in Nederland te bevorderen.
Sanders is initiatiefnemer van het Meldpunt Taal en oprichter van het tijdschrift Trefwoord.

Van zijn jongste publicatie, Slimmer zoeken op internet, zijn in een jaar tijd ruim 80.000 exemplaren verspreid – vooral op universiteiten, hogescholen en onder journalisten.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk