Nieuws, Woo

Journalisten: luister naar Wob-advies

De Nederlandse overheid moet wat betreft de Wet Openbaarheid van Bestuur luisteren naar journalisten en de Ombudsman, aldus verschillende vakverenigingen en vertegenwoordigers van de beroepsgroep. In een brandbrief van 21 september aan demissionair minister van binnenlandse zaken Liesbeth Spies, roepen onder andere de NVJ en het genootschap van hoofdredacteuren de minister op om de Wet Openbaarheid van Bestuur niet in te perken en te luisteren naar adviezen van de Ombudsman en de journalisten zelf.

‘Uit uw thans gepresenteerde wetsontwerp blijkt nergens dat u kennis heeft genomen van de inhoudelijke bezwaren die de NVJ, hoofdredacteuren en uitgevers uw voorganger dan wel de Tweede Kamer in uitvoerige brieven hebben doen toekomen,’ aldus de brandbrief aan minister Spies.

‘In dit kader constateren wij ook dat u de kritische kanttekeningen en aanbevelingen van de Nationale Ombudsman op het terrein van de openbaarheid van bestuur geheel onbesproken laat.
In deze consultatiebijdrage zetten wij de bezwaren tegen de inperking van de Wob (nogmaals) uiteen. Wij verzoeken u met klem de wijzigingsplannen in te trekken, aangezien de wetswijziging de journalistiek in haar handelen beperkt.’

Eerder deze zomer deed het ministerie van binnenlandse zaken een oproep aan journalisten om hun mening te geven over de wijzigingen van de Wob, via een internetconsultatie.

De VVOJ ondersteunt de brandbrief aan de minister en roept al haar leden met klem op om ook de internetconsultatie over de Wob in te vullen. Dat kan tot uiterlijk 1 oktober.

Meer weten?
* De internetconsultatie en meer informatie over de wetswijziging vind je hier.
* de brandbrief aan minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken vind je hier (pdf-document).
* Wob-plannen minister bedreigen de persvrijheid, De Telegraaf, 21 september 2012


Bookmark and Share


Gerelateerde artikelen

Met Agnes Walton (Klimaatjournalistiek), Jacqui Banaszynski (Storytelling), Lode Barrezeele (Financiële Journalistiek), Henk van Ess (Search & AI), Wubby Luyendijk en Evert de Vos (Leidinggeven).

Algemene Ledenvergadering van de VVOJ. Neem deel op 27 mei 2024 om 20.00 via Google Meet. Jouw aanwezigheid en betrokkenheid zijn belangrijk voor de VVOJ.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk