Nieuws

Fondsen willen meer aanmeldingen

Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en het European Journalism Fund zijn op zoek naar meer aanmeldingen. Daags voor de deadline van 24 september doet het European Journalism Fund een oproep aan Europese journalisten om meer projecten in te dienen met een grensoverschrijdend karakter. Tegelijkertijd doet ook het Nederlandse Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten een oproep voor meer aanmeldingen.

Bij het Fonds BJP gaat het met name om journalistieke artikelen. Onderzoeksjournalistieke verhalen, bijzondere reportages of achtergrondartikelen zijn categorieën waarin journalisten structureel weinig indienen – en dat terwijl het Fonds BJP juist meer projecten in deze categorie wil ondersteunen.

‘Wie een plan heeft voor een tijdrovend en arbeidsintensief artikel voor krant, weekblad of tijdschrift, maar vastloopt op de financiering, kan een beroep doen op een bijdrage van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten,’ aldus het Fonds BJP. ‘Financiële bijdragen zijn beschikbaar voor zowel freelancers als journalisten in vaste dienst.’

Indienen gaat per mail en is eenvoudig: kort voorstel, werkplan, cv, voorbeelden eigen werk, intentieverklaring van chef of hoofdredacteur en cv. Meer informatie over het fonds op website Fonds BJP].

Het Fonds BJP beheert ook de gelden van twee andere fondsen: Lira Auteursfonds (maximale bijdrage per verhaal € 1500,-) en het Boy Tripfonds (maximale bijdrage € 1000,-).

Bookmark and Share


Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk