Kenniscentrum, Woo

Verslag UJ2012: Wobben valt best mee

Titel workshop: Wet openbaarheid van bestuur
Docent: Judith Moerman
Datum: 12 mei 2012

Tekst: Eric Molenaar

Bij de meeste overheden waar wij mee te maken hebben kan een beroep op de WOB worden gedaan.vHet beste WOB-verzoek is eentje dat je niet hoeft in te dienen. Vraag eerst gewoon wat je wilt. En vervolgens is op de WOB zinspelen vaak al voldoende.

Komt het toch tot een WOB-verzoek, dan doe je dat schriftelijk. Je stuurt het aan de hoogste bestuurder, dus het college van B en W of een minister van een departement. Je beroept je op de WOB en zegt zo precies mogelijk wat je wilt hebben.

Om erachter te komen wat er is helpt het om betrokkenen te spreken zoals de persoon die in de clinch ligt met de gemeente, een lobbyclubje of raadsleden. Of bouwkundig specialisten, als je bijvoorbeeld precies wilt weten welke documenten er aan te pas komen bij de bouw van een gevangenis, zoals in het voorbeeld dat workshopleider Judith Moerman gaf.

Om te voorkomen dat je een kruiwagen documenten krijgt is het zinnig het onderwerp en de tijdspanne enigszins te begrenzen. In het verzoek moet in elk geval het woord DOCUMENTEN worden gebruikt. Maar daar vallen dan ook zelfs foto’s, geluidsbandjes, emails en andere digitale bestanden onder.

Zijn er kosten aan verbonden, dan moet de overheid die je aanspreekt dat van tevoren vertellen.

Binnen vier tot maximaal acht weken moet je iets krijgen, anders kun je de gemeente/provincie die je hebt aangeschreven in gebreke stellen. Dan is zelfs een dwangsom mogelijk. Als WOB niet lukt kan evt een beroep worden gedaan op de algemene wet bestuursrecht, of uiteindelijk de rechtbank.

Mocht je beet hebben, dan heb je dikke kans dat ze proberen je voor gek te verslijten als je blijft aandringen. ,,Laat je niet gek maken. Je zou gek zijn als je het niet uitzoekt”, zei Moerman.

Gerelateerde artikelen

Overheidsorganisaties moeten beter samenwerken met Woo-verzoekers. Stel hun informatiebehoefte centraal, bepaal samen hoe die het beste kan worden vervuld en lever vervolgens ook. Volg voor de samenwerking bovendien een openbare leidraad, zodat beide partijen weten wat ze van elkaar mogen verwachten.

Ministeries doen steeds langer over de behandeling van een Woo-verzoek. De Wet open overheid schrijft voor dat iemand die een informatieverzoek doet, binnen 42 dagen een besluit moet ontvangen. Het afgelopen jaar duurde het gemiddeld 172 dagen voor er een besluit was genomen, waar dat in 2022 nog 167 dagen was. Slechts in 17 procent van de verzoeken wordt een besluit tijdig genomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Open State Foundation, Instituut Maatschappelijk Innovatie en de Universiteit van Amsterdam.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk