Peter de Vries

Biografie

Peter de Vries is directeur Hogeschool Utrecht, voormalig hoofdredacteur Gooi- en Eemlander met daarvoor een lange traditie in diverse verslaggeverfuncties.