Biografie

Peter de Vries

Peter de Vries is directeur Hogeschool Utrecht, voormalig hoofdredacteur Gooi- en Eemlander met daarvoor een lange traditie in diverse verslaggeverfuncties.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk