Kenniscentrum, Nieuws

Nieuw fonds voor journalisten

Journalisten kunnen sinds kort een aanvraag doen voor een nieuw fonds, een samenwerkingsverband tussen het het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en de Stichting Lira. Journalisten kunnen aanvragen doen voor bijdragen uit het zogenaamde Lira Auteursfonds Reprorecht.

Het bestuur van het Fonds BJP beoordeelt op grond van de gebruikelijke criteria of een aanvraag in aanmerking komt voor een bijdrage. De bijdrage is maximaal € 1500 per project. Wijze van indienen: voorstel (kort, een a-4tje volstaat), werkplan, cv, intentieverklaring hoofdredacteur en voorbeelden eigen werk. Lees meer hier of hier.

Bekijk de volledige lijst van Fondsen en Beurzen voor onderzoeksjournalisten hier.

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk