Kenniscentrum, Nieuws

Nieuw fonds voor journalisten

Journalisten kunnen sinds kort een aanvraag doen voor een nieuw fonds, een samenwerkingsverband tussen het het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en de Stichting Lira. Journalisten kunnen aanvragen doen voor bijdragen uit het zogenaamde Lira Auteursfonds Reprorecht.

Het bestuur van het Fonds BJP beoordeelt op grond van de gebruikelijke criteria of een aanvraag in aanmerking komt voor een bijdrage. De bijdrage is maximaal € 1500 per project. Wijze van indienen: voorstel (kort, een a-4tje volstaat), werkplan, cv, intentieverklaring hoofdredacteur en voorbeelden eigen werk. Lees meer hier of hier.

Bekijk de volledige lijst van Fondsen en Beurzen voor onderzoeksjournalisten hier.

Gerelateerde artikelen

Met Agnes Walton (Klimaatjournalistiek), Jacqui Banaszynski (Storytelling), Lode Barrezeele (Financiële Journalistiek), Henk van Ess (Search & AI), Wubby Luyendijk en Evert de Vos (Leidinggeven).

Algemene Ledenvergadering van de VVOJ. Neem deel op 27 mei 2024 om 20.00 via Google Meet. Jouw aanwezigheid en betrokkenheid zijn belangrijk voor de VVOJ.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk