Kenniscentrum, Nieuws

Nieuw fonds voor journalisten

Journalisten kunnen sinds kort een aanvraag doen voor een nieuw fonds, een samenwerkingsverband tussen het het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en de Stichting Lira. Journalisten kunnen aanvragen doen voor bijdragen uit het zogenaamde Lira Auteursfonds Reprorecht.

Het bestuur van het Fonds BJP beoordeelt op grond van de gebruikelijke criteria of een aanvraag in aanmerking komt voor een bijdrage. De bijdrage is maximaal € 1500 per project. Wijze van indienen: voorstel (kort, een a-4tje volstaat), werkplan, cv, intentieverklaring hoofdredacteur en voorbeelden eigen werk. Lees meer hier of hier.

Bekijk de volledige lijst van Fondsen en Beurzen voor onderzoeksjournalisten hier.

Gerelateerde artikelen

De trainingsdag Lokale en Regionale Onderzoeksjournalistiek (LROJ) heeft een nieuwe opzet: vanaf nu gaan we die een paar keer per jaar in de regio organiseren. De eerste LROJ ‘nieuwe stijl’ is op vrijdagmiddag 14 april (14.00-17.30 uur) in Breda.

 

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk